Chat Zalo

Cho Thuê Kho Bãi

Hiển thị 1–72 của 403 kết quả

Cho Thuê Kho Xưởng Bến Lức 5000M2-20.000M2. Giá 40K/M2

Giá: 200 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Hải Sơn, Đức Hòa- 3200M2- 280 Triệu

Giá: 280 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 4200M2- 90 Triệu

Giá: 90 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tân Tạo, Bình Tân- 2500M2- 305 Triệu

Giá: 305 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tân Tạo, Bình Tân- 3800M2- 474 Triệu

Giá: 474 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận 6, TPHCM- 1050M2- 100 Triệu

Giá: 100 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Quận 6 -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 1850M2- 166 Triệu

Giá: 166 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 1600M2- 140 Triệu

Giá: 140 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 2800M2- 180 Triệu

Giá: 180 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 800M2- 22 Triệu

Giá: 22 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Bình Tân- 900M2- 90 Triệu

Giá: 90 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Bình Tân- 1100M2- 110 Triệu

Giá: 110 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Bình Tân- 2200M2- 220 Triệu

Giá: 220 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 4800M2- 360 Triệu

Giá: 360 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 2900M2- 217 Triệu

Giá: 217 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 2550M2- 190 Triệu

Giá: 190 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Cầu Tràm, Cần Giuộc- 3050M2- 295Tr

Giá: 295 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Cần Giuộc -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tân Tạo, Bình Tân- 1500M2- 143 Triệu

Giá: 143 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Bến Lức- 3100M2-270 Triệu

Giá: 270 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tân Bình- 6700M2- 37.500USD

Giá: 900 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Tân Phú -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Lạnh KCN Tân Bình- 350M2- 120 Triệu

Giá: 120 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Tân Phú -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bến Lức, Long An- 10.000M2- 4USD/M2

Giá: 960 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tân Tạo, Bình Tân- 3200M2- 5USD/M2

Giá: 384 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Bến Lức- 8000M2 - 3,5USD/M2

Giá: 672 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân- 1171M2- 70 Triệu

Giá: 70 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 960M2- 64 Triệu

Giá: 64 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Bến Lức, Long An- 5200M2- 320 Triệu

Giá: 320 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa- 10.000M2- 690 Triệu

Giá: 690 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa, Long An- 2200M2- 130 Triệu

Giá: 130 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa, Long An- 9000M2- 620 Triệu

Giá: 620 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa, Long An- 7000M2- 482 Triệu

Giá: 482 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa, Long An- 3000M2- 192 Triệu

Giá: 192 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 650M2- 50 Triệu

Giá: 50 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 2300M2- 250 Triệu

Giá: 250 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 2100M2- 287 Triệu

Giá: 287 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Tại Củ Chi, TPHCM- 3200M2- 130 Triệu

Giá: 130 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Củ Chi -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Chánh, TPHCM- 1400M2- 80 Triệu

Giá: 80 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Chánh -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Chánh, TPHCM- 2600M2- 165 Triệu

Giá: 165 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Chánh -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 600M2- 35 Triệu

Giá: 35 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bến Lức, Long An- 8000M2- 440 Triệu

Giá: 440 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Cần Giuộc, Long An- 3000M2- 370 Triệu

Giá: 370 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Cần Giuộc -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 17.000M2- 1,2 Tỷ

Giá: 1,2 tỷ
Diện tích: Trên 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Nhà Bè- 1900M2- 237 Triệu

Giá: 237 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Nhà Bè -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 1800M2- 120 Triệu

Giá: 120 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 3000M2- 192 Triệu

Giá: 192 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 3600M2- 280 Triệu

Giá: 280 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 1000M2- 5,6USD/M2

Giá: 138 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 26.000M2- 2,3 Tỷ

Giá: 2,3 tỷ
Diện tích: Trên 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Cần Giuộc, Long An- 2800M2- 345 Triệu

Giá: 345 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Cần Giuộc -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 3000M2- 160 Triệu

Giá: 160 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Bình Tân- 1200M2- 100 Triệu

Giá: 100 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Bình Tân- 600M2- 60 Triệu

Giá: 60 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Vĩnh Lộc- 2400M2- 203 Triệu

Giá: 203 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Xưởng KCN Long Hậu, Cần Giuộc- 2000M2- 220 Triệu

Giá: 220 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Cần Giuộc -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Bà Điểm, Hóc Môn- 1700M2- 80 Triệu

Giá: 80 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Hóc Môn -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bà Điểm, Hóc Môn- 1100M2- 115 Triệu

Giá: 115 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Hóc Môn -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 3800M2- 300 Triệu

Giá: 300 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 3735M2- 280 Triệu

Giá: 280 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Bến Lức, Long An- 1567M2- 124 Triệu

Giá: 124 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 700M2- 49 Triệu

Giá: 49 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 1000M2- 80 Triệu

Giá: 80 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Chánh, TPHCM- 1100M2- 60 Triệu

Giá: 60 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Chánh -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Chánh, TPHCM- 1200M2- 30 Triệu

Giá: 30 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Chánh -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 1300M2- 150 Triệu

Giá: 150 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 240M2- 19 Triệu

Giá: 19 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 1700M2- 140 Triệu

Giá: 140 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa, Long An- 2000M2- 190 Triệu

Giá: 190 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 300M2- 30 Triệu

Giá: 30 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Chánh, TPHCM- 7500M2- 390 Triệu

Giá: 390 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Bình Chánh -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 16.000M2- 3USD/M2

Giá: 236 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Hóa Chất KCN Tại Đức Hòa- 3200M2- 3USD/M2

Giá: 236 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 3100m2- 220 Triệu

Giá: 220 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An
Xem nhiều hơn

TÌM KIẾM NÂNG CAO

Mục Lục Bài Viết

Thông tin chi tiết về dịch vụ  thuê kho bãi năm 2023

Thiếu mặt bằng, thiếu kho xưởng để lưu trữ hàng hóa được cho là nguyên nhân hàng đầu khiến cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân và người bán hàng online khó có thể mở rộng công việc kinh doanh, xuất nhập hàng hóa của mình. Đứng trước những vấn đề thực tế đó, dịch vụ cho thuê kho bãi đã được hình thành nhằm đáp ứng một cách kịp thời cho nhu cầu lưu trữ và vận chuyển hàng hóa của những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh và cần cho thuê kho bãi. Với bài viết ngay sau đây, Global Homes sẽ chia sẻ cho bạn những thông tin chi tiết về dịch vụ cho thuê kho bãi mới nhất năm 2023 bạn nhé !

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Dịch vụ kho xưởng cho thuê là gì ?

Dịch vụ cho thuê kho bãi là một dịch vụ cung cấp xưởng, kho bãi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuê. Kho sẽ được sử dụng với mục đích cất giữ vào bảo quản hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. Đồng thời, những đơn vị cho thuê kho bãi sẽ thường xuyên cung cấp cho khách hàng về tình trạng của hàng hóa. Quá trình lưu trữ cũng sẽ được báo cáo lại một cách chi tiết cho người đang sử dụng dịch vụ cho thuê kho bãi.

Dịch vụ cho thuê kho bãi hiện nay đang được phổ biến nhất trong những lĩnh vực sản xuất, logistics,…Vị trí của các kho xưởng thường nằm gần những khu công nghiệp, các khu chế xuất, sân bay, cảng,…Như vậy sẽ thuận tiện hơn cho quá trình vận chuyển và lưu trữ hàng hóa.

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Thực trạng cho thuê kho bãi lưu giữ hàng hóa

Các chuyên gia của CBRE đã nhận định rằng sự phát triển của sản xuất và buôn bán tại Việt Nam đang tăng mạnh. Chính vì thế mà nhu cầu cho thuê kho bãi tại Việt Nam cũng sẽ tăng theo để phục vụ cho sự phát triển này. Cũng theo CBRE giá cho thuê kho bãi tại Việt Nam nói riêng được dự tính là sẽ tăng liên tục từ 1.5% cho đến 4% hàng năm.

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Thị trường cho thuê kho xưởng ở các tỉnh miền Bắc

Thị trường cho thuê kho bãi tại nước ta đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Không chỉ là các chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp trong nước mà các chủ đầu tư từ nước ngoài cũng rất quan tâm. Điều này bắt nguồn từ việc nhu cầu thuê và sử dụng kho xưởng tăng cao mà nhà cung cấp kho xưởng thì lại ít.

Hầu hết, các kho xưởng và dịch vụ logistics tập trung ở một vài tỉnh phía Bắc như là: Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Phòng. Những kho xưởng đang dần được phát triển thành trung tâm phân phối nhà kho tự động chất lượng cao để có thể đáp ứng được nhu cầu cho thuê kho bãi của người thuê.

Ở thị trường các tỉnh phía Bắc, Hà Nội sẽ là thành phố đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển dịch vụ cho thuê kho bãi. Trong dự án quy hoạch mới nhất, các đơn vị phát triển dịch vụ kho cho thuê bãi tại Hà Nội sẽ tập trung và kho xưởng công nghệ và tự động hóa,…

Ngoài việc phát triển dịch vụ cho thuê kho bãi tại Hà Nội thì Bắc Ninh, Hải Phòng và Vĩnh Phúc cũng là những nơi có nhu cầu cho thuê kho bãi đang tăng mạnh. Các địa phương này đều có các khu công nghiệp với cơ sở hạ tầng mới mẻ, hiện đại, những tuyến đường giao thông huyết mạch. Đây cũng chính là những lý do chính giúp kích cầu sự phát triển của thị trường cho thuê kho bãi tại các tỉnh thành này.

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Thị trường cho thuê kho xưởng ở các tỉnh miền Nam

Nói về tiềm năng của sự phát triển của thị trường cho thuê kho bãi phía Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Các chuyên gia đều đánh giá rằng đây là khu vực có tiềm năng phát triển mạnh nhất cả nước. Nơi đây được kết nối khá tốt bởi hệ thống đường cao tốc và các cảng thủy trong nội địa, cảng hàng không quốc tế.

Với một vị trí thuận lợi nằm giữa trung tâm của thị trường logistics, khu vực các tỉnh miền nam luôn dẫn đầu về sự phát triển của các ngành công nghiệp tại Việt Nam. Điều này cũng kéo theo nhu cầu cho thuê kho bãi tăng cao. Ngoài ra thì các yếu tố đồ dùng nội địa và đồ thương mại điện tử cũng ảnh hưởng lớn đến nhu cầu này.

Nhờ vào sự kết nối tốt của hệ thống đường cao tốc, sân bay quốc tế và càng biển. Dịch vụ cho thuê kho bãi ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cũng được ưu tiên phát triển hơn. Theo nhận định của các chuyên gia đến từ CBRE Việt Nam, giá xưởng cho thuê tại khu vực sẽ có thể tăng lên 3,5% mỗi năm.

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Hình thức cho thuê kho xưởng phổ biến tại Việt Nam

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng kho xưởng và khối lượng hàng hóa của doanh nghiệp. Sẽ có rất nhiều hình thức cho thuê kho bãi khác nhau dành cho những doanh nghiệp chọn lựa. Tuy nhiên, hiện nay có 02 hình thức phổ biến và được nhiều doanh nghiệp sử dụng hơn cả đó là: cho thuê kho bãi riêngcho thuê kho bãi chung.

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Cho thuê kho bãi riêng

cho thuê kho bãi riêng là cho thuê kho sử dụng riêng biệt của riêng một doanh nghiệp. Thường các doanh nghiệp lớn, có nguồn tài chính dồi dào thì sẽ lựa chọn hình thức sử dụng kho riêng để lưu trữ hàng hóa. Hình thức thuê kho riêng được thực hiện bằng việc thuê lại trọn gói cả một cơ sở cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi hàng hóa, sản xuất.

– Ưu điểm của loại hình cho thuê kho bãi riêng:

Có thể thấy, ưu điểm của hình thức cho thuê kho bãi riêng đó là mức kiểm soát khá cao. Không bị giới hạn về mặt không gian lưu trữ hàng hoá nếu có nhu cầu sử dụng cho thuê kho bãi đột xuất. Tiếp theo, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự kiểm soát việc quản lý kho xưởng. Từ đó, giúp cho doanh nghiệp linh hoạt hơn nếu có thay đổi, và kịp thời cải tiến khi có nhu cầu.

– Nhược điểm của loại hình cho thuê kho bãi riêng:

Tuy nhiên, để chọn cho thuê kho bãi riêng, doanh nghiệp cần có một vốn nguồn đầu tư lớn. Vì thế, hình thức này sẽ phù hợp hơn với các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn. Có thể xem việc chọn cho thuê kho bãi riêng như là một khoản đầu tư lâu dài. Trong khi hoạt động, cần chuẩn bị cho các chi phí phát sinh như mua sắm trang thiết bị, đào tạo nhân viên,… Bên cạnh đó, sử dụng kho xưởng riêng trong ngắn hạn sẽ gặp bất lợi khi không thể tận dụng hết không gian. Nếu nguồn hàng hóa ít đi thì sẽ gây lãng phí chi phí và lãng phí kích thước của kho xưởng.

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Cho thuê kho bãi công cộng

Cho thuê kho bãi công cộng, hay kho xưởng chung là loại kho thuê tập trung của nhiều doanh nghiệp khác nhau. Trong đó, cơ sở cho thuê kho chỉ có trách nhiệm về quản lý và lưu trữ hàng hóa. Doanh nghiệp phải đăng ký mới có quyền hạn được sở hữu sản phẩm. Hình thức cho thuê kho bãi chung này có thể chia thành 2 loại. Theo đó, cụ thể là cho thuê kho bãi theo ngắn hạn hoặc cho thuê kho bãi dài hạn.

Cho thuê kho bãi chung dường như sẽ không có những chi phí phát sinh như của thuê kho xưởng riêng. Mặt khác, vì cho thuê kho bãi chung không phải là tài sản cá nhân. Thế nên doanh nghiệp không thuộc vào đối tượng chịu trả thuế. Cho thuê kho bãi chung sẽ phù hợp với những doanh nghiệp với quy mô vừa và nhỏ, lại có ít vốn đầu tư.

– Ưu điểm của loại hình cho thuê kho bãi chung:

Lựa chọn cho thuê kho bãi chung trong thời gian ngắn hạn sẽ giúp cho doanh nghiệp linh hoạt hơn nhiều trong việc sử dụng tối đa kho xưởng. Khi lượng hàng hóa trong tháng bị giảm đi, doanh nghiệp sẽ chỉ phải chi trả cho phần kho đang sử dụng. Từ đó, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được kha khá chi phí cho thuê kho bãi.

– Nhược điểm của loại hình cho thuê kho bãi chung:

Ngược lại, khi lượng hàng hóa lưu trữ tăng cao, doanh nghiệp cần phải tri trả thêm chi phí để thuê thêm kho khác. Nếu thuê dài hạn thì sẽ khiến cho doanh nghiệp không nắm được quyền chủ động trong việc thay đổi không gian cho thuê kho bãi chung. Bởi vì lúc đó hợp đồng thuê kho vẫn còn hiệu lực. Thế nhưng, mức độ an toàn cũng sẽ cao hơn nhiều so với thuê kho ngắn hạn.

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ cho thuê kho bãi

Không phải là ngẫu nhiên mà những dịch vụ cho thuê kho bãi lại nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt từ các doanh nghiệp. Nếu như có kho xưởng lưu trữ hàng hóa, vậy thì các đơn vị kinh doanh sẽ có thể tiết kiệm được khá là nhiều chi phí sản xuất, chi phí bảo quản, chi phí vận chuyển hàng hóa…

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Dịch vụ cho thuê kho bãi giúp tiết kiệm chi phí

Đây được nhiều doanh nghiệp coi là lợi ích cốt lõi của việc lựa chọn dịch vụ cho thuê kho bãi. Những kho xưởng quy mô nhỏ thường sẽ phải bắt đầu xây dựng quy trình sản xuất mới từ A – Z.

Kinh phí để xây một kho xưởng sản xuất hoàn toàn mới là không nhỏ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn cần thực hiện rất nhiều những thủ tục hành chính, giấy tờ, nhân sự,… Và để hoàn thành hết những thủ tục, doanh nghiệp cũng sẽ cần phải bỏ ra một số tiền khá lớn.

Tương tự, những doanh nghiệp nước ngoài cũng sẽ không dám bỏ ra số tiền lớn để đầu tư trong khi chưa nắm rõ được thị trường. Trong trường hợp như vậy, xưởng cho thuê là giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp. Không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách, thời gian, mà còn giảm chi phí và ốp hạn chế rủi ro.

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Kho xưởng cho thuê giúp doanh có thời gian tìm hiểu về môi trường nước sở tại

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, thì tiền đầu tư cần phải đem về được nhiều tiền lợi nhuận cho họ. Tiêu biểu như các doanh nghiệp nước ngoài thường chọn dịch vụ cho thuê kho bãi để bắt đầu từng bước phát triển sản xuất.

Không những là giải pháp an toàn mà còn có thể tiết kiệm chi phí. Lựa chọn dịch vụ cho thuê kho bãi còn là một hình thức giúp doanh nghiệp tìm hiểu sâu hơn về môi trường ở nước sở tại và đề ra quyết định đầu tư. Doanh nghiệp sẽ có nhiều thời gian hơn để chậm rãi đánh giá. Đưa ra quy mô, vị trí, cách thức phát triển mô hình sản xuất phù hợp trong nước nói chung và tại khu vực đầu tư nói riêng.

Phương pháp này giúp doanh nghiệp nước ngoài nắm bắt được nhiều thông tin. Chính điều này cũng sẽ không làm trì trệ và ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Và khi đã quen với môi trường đầu tư, doanh nghiệp sẽ có thể tập trung để phát triển cho thuê kho bãi. Thậm chí, doanh nghiệp có thể xây mới nhà xưởng và nâng cấp công nghệ sản xuất. Ở những bước đầu tiên, thuê kho xưởng tại thị trường mới sẽ là cách tối ưu nhất.

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Dễ dàng đối phó trước các biến động của thị trường

Trong suốt quá trình kinh doanh, không hiếm gặp những trường hợp có khách hàng đột nhiên muốn đặt hàng với số lượng quá lớn và doanh nghiệp không có đủ chỗ để lưu trữ hàng hóa. Giải pháp thuận tiện nhất dành cho doanh nghiệp lúc đó là tìm đến những bên cho thuê kho bãi bên ngoài.

Mỗi doanh nghiệp sẽ thường xuyên phải lưu kho một lượng hàng hoá nhất định để đáp ứng nhu cầu thị trường. Cũng là để có thể ứng phó với những đơn hàng hoá phát sinh bất ngờ. Thông thường, lượng hàng hóa có trong kho sẽ chiếm khoảng 40 đến 50%, để đảm bảo được nguồn hàng cung ứng và đảm bảo uy tín kinh doanh.

Kho bãi cho thuê là giải pháp cho vấn đề pháp lý dành của doanh nghiệp

Pháp lý là một điều không thể tránh khỏi nếu muốn mở rộng kinh doanh ở bất kỳ quốc gia nào. Đặc biệt, vấn đề luật pháp, pháp lý ở mỗi nước khác nhau thì đều có những chuẩn mực, luật lệ riêng biệt.

Vì vậy, hầu hết những thủ tục pháp lý khi xây mới kho xưởng và đưa vào hoạt động sản xuất sẽ rất nhiều mất thời gian. Nhanh thì cũng cần vài tháng đến một năm. Nếu không thì sẽ có thể kéo dài lên đến vài năm để hoàn tất được các thủ tục pháp lý này. Chưa kể đến các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện, hoàn thành các thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên khi lựa chọn cho thuê kho bãi, mọi chuyện sẽ thành đơn giản hơn rất nhiều. Cụ thể là doanh nghiệp sẽ được giảm thiểu tối đa hoặc được hỗ trợ thủ tục pháp lý từ đơn vị cho thuê kho bãi. Từ đó, doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian, tiền bạc và chỉ cần làm vài thủ tục đơn giản là xong. Qua đó doanh nghiệp sẽ đưa kho xưởng vào hoạt động ổn định nhanh chóng nhất có thể.

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Dễ dàng quản lý hàng hóa để tập trung vào quá trình kinh doanh

Khi sử dụng dịch vụ cho thuê kho bãi uy tín, chuyên nghiệp, doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong khâu quản lý hàng hóa lưu trữ. Nhờ vào việc áp dụng các công nghệ, các phần mềm quản lý kho hàng thông minh.

Giờ đây, không còn phải mất quá nhiều thời gian cho việc kiểm kê, đối soát và quản lý hàng tồn kho. Doanh nghiệp sẽ có thể tập trung nguồn lực. Nâng cấp hiệu quả hơn cho việc kinh doanh, nghiên cứu thị trường hay tìm kiếm thêm khách hàng mới,…

Các mô hình kho xưởng cho thuê phổ biến hiện nay

Hiện nay, cho thuê kho bãi rất được các doanh nghiệp đang quan tâm. Mô hình kho bãi cho thuê ngày càng hiện đại hơn, đảm bảo doanh nghiệp có được môi trường tốt nhất, hiệu quả nhất. Có 3 loại hình kho bãi cho thuê phổ biến:

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Kho bãi cho thuê xây dựng theo yêu cầu

Loại hình kho xưởng nhà thường được các doanh nghiệp lớn quan tâm. Dịch vụ kho xưởng xây dựng theo yêu cầu sẽ cung cấp cho doanh nghiệp vị trí địa lý và diện tích nhà xưởng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Đồng thời, có thể giám sát công trình và thi công kho xưởng theo thiết kế mà chủ doanh nghiệp mong muốn. Chi phí của loại hình kho xưởng này thường khá cao, đổi lại, doanh nghiệp được đảm bảo về chất lượng thi công và thời gian thi công nhờ sự chuyên nghiệp của dịch vụ.

Kho bãi cho thuê xây sẵn 

Kho bãi cho thuê xây sẵn là một mô hình kho xưởng mới, được ưa chuộng trên toàn Thế Giới nhờ sự tiện lợi và đạt được nhiều ưu điểm. Có thể nói, với mô hình này, doanh nghiệp chỉ cần tốn một khoảng thời gian ngắn để lắp đặt và nhanh chóng có thể lưu trữ hàng hoá.

Kho bãi cho thuê xây sẵn sẽ đảm bảo doanh nghiệp có một kho xưởng đạt chuẩn, tối ưu cho lưu trữ, và nhân viên làm việc. Đồng thời, môi trường xung quanh kho cũng được quan tâm nhằm mang đến cho doanh nơi lưu trữ hàng hiệu quả nhất. Doanh nghiệp vừa và nhỏ nếu như tận dụng được hết mọi ưu điểm của dịch vụ cho thuê kho bãi thì sẽ phát triển rất nhanh chóng.

Kho bãi cho thuê cao tầng

Đây là mô hình kho xưởng hiện đại và mới nhất. Ở Việt Nam chỉ có số ít vài khu doanh nghiệp cung cấp mô hình kho xưởng này. Tương tự như kho bãi cho thuê xây sẵn, kho bãi cho thuê cao tầng thường phải có ít nhất là 3 tầng, được thiết kế gọn gàng, hiện đại, tối ưu nhất.

Kho xưởng như là một không gian mở, để cho nhiều doanh nghiệp sản xuất cùng hoạt động trong một không gian. Tuy nhiên, kho xưởng cao tầng vẫn có thể đảm bảo sự an toàn, riêng tư và hiệu quả trong sản xuất. Quan trọng nhất, mô hình kho xưởng này còn giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm các loại chi phí. Mô hình kho bãi cho thuê cao tầng rất thích hợp cho các doanh nghiệp nhỏ.

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Các loại kho xưởng cho thuê hiện nay

Kho ngoại quan

Kho ngoại quan là kho xưởng do công ty tư nhân ở nước ngoài kinh doanh dưới sự giám sát và quản lý của cơ quan hải quan tại nước đó. Ưu điểm chính của nó đó là hoãn việc thanh toán thuế cho hải quan.

Giống như một kho xưởng tiêu chuẩn, kho ngoại quan cho phép doanh nghiệp lưu trữ hàng hóa của họ. Hàng hóa sẽ ở gần hơn với khách hàng nước ngoài, giao hàng nhanh hơn. Với lợi thế là hoãn việc thanh toán thuế hải quan, cho đến khi hàng hóa được xuất đi ra khỏi kho ngoại quan. Kho ngoại quan được sử dụng để lưu trữ các hàng hóa xuất khẩu hoặc hàng nhập khẩu.

Khi gửi hàng hóa trong kho ngoại quan, doanh nghiệp sẽ có thể trực tiếp ủy quyền cho một đơn vị dịch vụ. Họ sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện những thủ tục như: phân chia, đóng gói bao bì, ghép hàng hòa, bảo quản hàng hóa,… Ngoài ra, tại đây, cũng có thể chuyển hàng hóa ngoại quan theo 2 chiều giữa các kho và thực hiện những thủ tục để xuất nhập khẩu hàng hóa.

Kho CFS – Container Freight Station

Kho CFS hay còn được gọi là kho hàng lẻ. Kho chuyên thu gom và phân phối những hàng lẻ cùng vận chuyển chung trên một container. Kho CFS được sử dụng trong trường hợp, bên giao hàng không đủ số lượng hàng hóa để chứa đầy một container. Hàng hóa tại kho CFS sẽ được đưa đến một địa điểm thu gom, tiếp đó sẽ được phân tách ra hoặc đóng ghép chung trong một container khác để xuất khẩu.

Kho bảo thuế

Kho bảo thuế là loại kho chứa nguyên vật liệu, hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài và chưa thực hiện đóng thuế. Kho bảo thuế thuộc vào quyền sở hữu của doanh nghiệp nên họ buộc phải có trách nghiệm phối hợp giúp cơ quan thuế thực hiện kiểm tra và giám sát kho hàng.

Trung tâm Logistics

Trung tâm Logistics có chứa nhiều cơ sở vật chất như văn phòng, kho xưởng. Nó có nhiệm vụ phân phối và vận tải những hàng hóa trong và nhập khẩu. Người vận hành thường sẽ là chủ của trung tâm logistics hoặc là người thuê lại cơ sở vật chất trong trung tâm logistics.

Kho thương mại điện tử

Ngành thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam trong vài năm gần đây. Kéo theo đó là nhu cầu về kho xưởng và lưu trữ hàng hóa cũng tăng. Chính vì vậy mà kho thương mại điện tử đã được ra đời. Không chỉ cung cấp khu vực kho xưởng để lưu trữ, bảo quản hàng hóa. Mà các đơn vị cho thuê kho bãi còn cung cấp những dịch vụ kèm theo như là: đóng gói hàng hóa, dán nhãn tem, giao nhận hàng tận nơi, thu hộ,…

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Các quy định về hoạt động kho xưởng tại Việt Nam

Quy định về hoạt động kho xưởng

Hoạt động dùng kho lưu trữ hàng hóa: là hoạt động của các doanh nghiệp khi có kho hàng riêng. Họ lưu giữ hàng hóa tự sản xuất hoặc là kinh doanh, không thuộc vào nhóm kinh doanh ngành bất động sản. Hàng tháng doanh nghiệp chỉ cần phải xuất hóa đơn phí lưu trữ của hàng hoá.

Hoạt động cho thuê kho bãi là hoạt động của những đơn vị sở hữu kho xưởng cho thuê, tự điều hành hoặc là cho thuê đất trống không thuộc nhóm kinh doanh trong ngành lĩnh vực bất động sản.

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi

Đơn vị muốn kinh doanh hình thức dịch vụ cho thuê kho bãi, cần đáp ứng được một trong những điều kiện sau:

 • Tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh bất động sản bắt buộc phải thành lập một doanh nghiệp, hợp tác xã và phải có nguồn vốn pháp định không dưới 20 tỷ đồng.
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán hoặc chuyển nhượng, cho thuê kho bãi không thường xuyên thì không cần phải thành lập doanh nghiệp nhưng bắt buộc phải kê khai và nộp đủ các khoản thuế kinh doanh theo đúng pháp luật.

Đáp ứng đủ tiêu chuẩn các điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Kho xưởng hàng hóa là nhóm được xếp vào cơ sở có nguy hiểm, nguy cơ dễ gây cháy nổ. Chính vì vậy, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi cần phải đáp ứng được những điều kiện về phòng cháy chữa cháy sau:

 • Kho xưởng cần có bảng nội quy, đặt biển báo và biển chỉ dẫn về quy định PCCC.
 • Lắp đặt hệ thống điện, chống tĩnh điện, cột chống sét.
 • Thiết lập một quy trình phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy mô thực tế và cấu trúc của kho bãi.
 • Xây dựng và tập huấn riêng lực lượng PCCC tại cơ sở kho xưởng, đảm bảo kiến thức và kỹ năng. Phòng ngừa trường hợp không may xảy ra hỏa hoạn.
 • Xây dựng những phương án chữa cháy và gửi đến cho các cấp chính quyền có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đảm bảo sự hoạt động liên tục của những thiết bị, hệ thống: báo cháy, cấp nước, thiết bị liên lạc, giao thông,…
 • Có các văn bản kiểm tra, thẩm duyệt về quy định PCCC của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình kho xưởng.
 • Lưu trữ đầy đủ những hồ sơ quản lý, theo dõi toàn bộ hoạt động PCCC theo đúng quy định.

  cho-thue-kho-bai
  Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Mẫu hợp đồng cho thuê kho bãi mới nhất

Hợp đồng thuê kho xưởng nhà xưởng là một văn bản chứng thực cho sự thỏa thuận giữa bên cho thuê kho bãi và khách hàng thuê kho xưởng. Bản hợp đồng cần phải thể hiện chi tiết nội dung việc cho thuê, quyền lợi và trách nhiệm của hai bên, nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định pháp luật. Tùy vào từng loại hình dịch vụ cho thuê kho bãi, cũng như thỏa thuận giữa cả hai bên mà bản hợp đồng sẽ có các điều khoản sao cho phù hợp nhất.

Nhìn chung, trong mọi bản hợp đồng cho thuê kho xưởng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các thông tin sau đây:

 • Thông tin pháp lý của bên thuê kho bãi và bên cho thuê kho bãi. Bao gồm tên, địa chỉ kho xưởng, số điện thoại, phương thức liên hệ. Nếu bên thuê kho xưởng là công ty thì cần có thêm tên công ty đăng ký kinh doanh, mã số thuế và người đại diện của công ty…
 • Thời điểm ký hợp đồng, thời hạn cho thuê kho bãi và cách thức gia hạn hợp đồng cho thuê kho bãi.
 • Giá cho thuê kho bãi và dịch vụ đi kèm liên quan như dỡ hàng, xếp hàng, vận chuyển, bảo quản, quản lý hàng hóa…
 • Hình thức thanh toán các giao dịch cho thuê kho bãi.
 • Trách nhiệm bắt buộc của bên thuê kho và bên cho thuê kho bãi.
 • Cách giải quyết nếu có tranh chấp của 2 bên hoặc là 1 trong 2 bên vi phạm hợp đồng cho thuê.
 • Chữ ký và đóng dấu của cả 2 bên, bên thuê kho và cho thuê kho.

Nếu như mẫu hợp đồng bên cho thuê kho bãi đưa ra vẫn còn thiếu một trong các điều khoản trên, thì bạn cần thắc mắc và bổ sung ngay mục còn thiếu để tránh các rắc rối phát sinh khi sử dụng dịch vụ thuê kho xưởng.

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Tiêu chí cần cân nhắc khi chọn kho xưởng cho thuê

Vị trí kho kho bãi cho thuê

Kho xưởng hàng hóa cần đặt ở nơi thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa và gần khu vực có dân cư sinh sống. Nằm tại những địa điểm trọng yếu, có tuyến giao thông giúp doanh nghiệp có thể phân phối hàng hóa đi một cách nhanh nhất. Đáp ứng được nhu cầu sử dụng liên tục, tiết kiệm chi phí và hiệu quả hơn.

Tại Việt Nam, miền Bắc Trung Nam đều có các khu công nghiệp được quy hoạch ở những vị trí giao thông trọng điểm. Bên cạnh chú ý vị trí về giao thông, thì kho xưởng cần được đặt ở vùng đất cao, không bị trũng, ngập úng để đảm bảo cho việc bảo quản,  lưu trữ hàng hóa được liên tục.

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Diện tích kho xưởng giữ hàng

Tiếp theo đó, diện tích kho xưởng cũng nên được quan tâm theo đúng như tiêu chí “tấc đất tấc vàng”. Việc chọn lựa diện tích phù hợp sẽ dựa vào ngành nghề sản xuất và quy mô của doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp nên cân nhắc để thuê xưởng kho. Chọn thuê tập trung vào một không gian hoặc là chọn độc lập để quyết định đúng diện tích phù hợp nhất cho kho xưởng. Hầu hết các kho cho thuê hiện nay đều có diện tích từ 200m2 đến 80000m2 rất linh hoạt để doanh nghiệp chọn lựa.

Giá cho thuê kho xưởng

Giá cho thuê kho xưởng sẽ khác nhau giữa các khu vực và chất lượng của kho xưởng. Doanh nghiệp có thể dễ dàng tham khảo trước mức giá cho thuê kho bãi. Bằng cách liên hệ với các khu công nghiệp gần nhau để có được mức giá trung bình chuẩn xác nhất.

Ngoài ra, không hẳn là giá thuê kho xưởng càng thấp sẽ càng tốt. Khi cân nhắc về vấn đề giá thuê kho xưởng, doanh nghiệp nên tính xa hơn về các lợi ích của kho xưởng mang lại cho mình.

cho-thue-kho-bai
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Tiền đặt cọc thuê kho xưởng

Sau khi ký kết hợp đồng cho thuê kho bãi, bên thuê kho sẽ phải đặt cọc trước một số tiền nhất định. Thông thường từ 1 cho đến 3 tháng tiền thuê kho xưởng. Doanh nghiệp cũng có thể thương lượng trước với đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi để giảm bớt một phần tiền đặt cọc hoặc tổng thể chi phí thuê kho xưởng.

Các tiện ích đi kèm theo dịch vụ cho thuê kho bãi

Mô hình kho xưởng xây sẵn hiện đại thường đi kèm cùng với các dịch vụ vận hành kho xưởng rất tiện lợi cho doanh nghiệp. Điển hình như các dịch vụ vận chuyển hàng hóa, cho thuê nhân sự hành chính, quản lý vận hành kho xưởng, cho thuê kho bãi ,…Những dịch vụ này sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức trong suốt cả quá trình thuê kho xưởng.

Những lợi ích cần phải có khi chọn thuê kho xưởng

 • Đảm bảo an ninh, an toàn, ổn định 24/7 cho hàng hoá và cho toàn thể nhân viên kho xưởng.
 • Trong trường hợp thanh lý hợp đồng thuê kho trước khi hết thời hạn, phải báo trước bằng văn bản ít nhất 30 ngày.
 • Hệ thống điện phải đáp ứng hoạt động liên tục. Trong trường hợp điện bị ngắt theo kế hoạch của điện lực thì bên cho thuê kho phải thông báo đầy đủ cho doanh nghiệp.
 • Có thể linh hoạt trong quá trình chọn thuê dịch vụ kho xưởng tiện ích cũng như các khoản thanh lý dịch vụ.

  cho-thue-kho-bai
  Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn

Giấy tờ hoạt động của kho xưởng

Để được phép kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê kho bãi, những đơn vị dịch vụ cho thuê kho bãi phải có Giấy phép đăng ký kinh doanh và đăng ký ngành nghề kinh doanh hợp pháp. Khi làm việc với đơn vị cho thuê kho bãi, khách hàng cần xem xét kỹ các loại giấy phép pháp lý để tránh những rủi ro trong quá trình thuê kho xưởng.

Trên đây là một vài những thông tin mà Global Homes muốn chia sẻ đến cho bạn đọc về chủ đề cho thuê kho bãi. Mong rằng những thông tin mà Global Homes chia sẻ đến cho bạn trong bài viết trên sẽ giúp ích được cho bạn. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về loại hình dịch vụ cho thuê kho bãi. Hoặc bạn muốn tìm kho xưởng để thuê cho doanh nghiệp của mình sử dụng. Vậy thì đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến cho Global Homes để nhận được sự tư vấn chi tiết nhất bạn nhé !

Thông tin liên hệ để tìm kho xưởng cho thuê.

bat-dong-san-globalhome
Dịch vụ cho thuê kho bãi- Globalhomes.vn
 • CÔNG TY CP TM-DV VÀ ĐẦU TƯ GLOBALHOME.
 • Địa chỉ: 17 Street 48B, KP9, Tan Tao Binh Tan, Ho Chi Minh City
 • Hotline: 0975 11 22 33 – 0968 47 66 44
 • Email: globalhomedata@gmail.com
 • Website: https://globalhomes.vn

Link bài viết Cho Thuê Kho Bãi: https://globalhomes.vn/kho-xuong/cho-thue-kho-bai/

0975112233