Chat Zalo

Cho Thuê Kho Bãi Long An

Hiển thị 1–72 của 248 kết quả

Cho Thuê Kho Xưởng Bến Lức 5000M2-20.000M2. Giá 40K/M2

Giá: 200 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Hải Sơn, Đức Hòa- 3200M2- 280 Triệu

Giá: 280 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 4200M2- 90 Triệu

Giá: 90 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 4800M2- 360 Triệu

Giá: 360 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 2900M2- 217 Triệu

Giá: 217 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 2550M2- 190 Triệu

Giá: 190 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Cầu Tràm, Cần Giuộc- 3050M2- 295Tr

Giá: 295 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Cần Giuộc -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Bến Lức- 3100M2-270 Triệu

Giá: 270 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Bến Lức, Long An- 10.000M2- 4USD/M2

Giá: 960 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Bến Lức- 8000M2 - 3,5USD/M2

Giá: 672 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Bến Lức, Long An- 5200M2- 320 Triệu

Giá: 320 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa- 10.000M2- 690 Triệu

Giá: 690 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa, Long An- 2200M2- 130 Triệu

Giá: 130 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa, Long An- 9000M2- 620 Triệu

Giá: 620 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa, Long An- 7000M2- 482 Triệu

Giá: 482 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa, Long An- 3000M2- 192 Triệu

Giá: 192 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Bến Lức, Long An- 8000M2- 440 Triệu

Giá: 440 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Cần Giuộc, Long An- 3000M2- 370 Triệu

Giá: 370 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Cần Giuộc -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 17.000M2- 1,2 Tỷ

Giá: 1,2 tỷ
Diện tích: Trên 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 1800M2- 120 Triệu

Giá: 120 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 3000M2- 192 Triệu

Giá: 192 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 3600M2- 280 Triệu

Giá: 280 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 1000M2- 5,6USD/M2

Giá: 138 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 26.000M2- 2,3 Tỷ

Giá: 2,3 tỷ
Diện tích: Trên 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Cần Giuộc, Long An- 2800M2- 345 Triệu

Giá: 345 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Cần Giuộc -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 3000M2- 160 Triệu

Giá: 160 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Vĩnh Lộc- 2400M2- 203 Triệu

Giá: 203 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Xưởng KCN Long Hậu, Cần Giuộc- 2000M2- 220 Triệu

Giá: 220 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Cần Giuộc -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 3800M2- 300 Triệu

Giá: 300 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 3735M2- 280 Triệu

Giá: 280 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Bến Lức, Long An- 1567M2- 124 Triệu

Giá: 124 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa, Long An- 2000M2- 190 Triệu

Giá: 190 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 16.000M2- 3USD/M2

Giá: 236 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Hóa Chất KCN Tại Đức Hòa- 3200M2- 3USD/M2

Giá: 236 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 3100m2- 220 Triệu

Giá: 220 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 3400M2- 250 Triệu

Giá: 250 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa- 7000M2- 400 Triệu

Giá: 400 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa- 13.000M2- 3USD/M2

Giá: 962 triệu
Diện tích: Trên 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Bến Lức, Long An- 1800M2- 100 Triệu

Giá: 100 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 5600M2- 380 Triệu

Giá: 380 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Cần Giuộc, Long An- 2800M2- 150 Triệu

Giá: 150 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Cần Giuộc -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 2400M2- 180 Triệu

Giá: 180 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 3800M2- 280 Triệu

Giá: 280 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Xưởng May Tại Bến Lức, Long An- 15.000M2- 900 Triệu

Giá: 900 triệu
Diện tích: Trên 10.000m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Cần Đước, Long An- 15.000M2- 2,8USD/M2

Giá: 1,02 tỷ
Diện tích: Trên 10.000m²
Cần Đước -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 7000M2- 350 Triệu

Giá: 350 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Bến Lức- 6500M2- 3USD/M2

Giá: 475 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Bến Lức- 10.000M2- 2,5USD/M2

Giá: 610 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Tại Bến Lức, Long An- 1000M2- 60 Triệu

Giá: 60 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Xưởng KCN Đức Hòa, Long An- 10.000M2- 3,5USD/M2

Giá: 850 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Xưởng KCN Đức Hòa, Long An- 3300M2- 3,2USD/M2

Giá: 253 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Xưởng Tại Cần Giuộc, Long An- 20.000M2- 55K/M2

Giá: 71,5 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Cần Giuộc -
Long An

Cho Thuê Xưởng Tại Đức Hòa, Long An- 1400M2- 40 Triệu

Giá: 40 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa- 2900M2- 2,8USD/M2

Giá: 197 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa- 3400M2- 2,8USD/M2

Giá: 228 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 50.000M2- 2,1USD/M2

Giá: 2,1usd/m2
Diện tích: Trên 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Tại Đức Hòa, Long An- 1400M2- 45 Triệu

Giá: 45 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Tại Đức Hòa, Long An- 1000M2- 46 Triệu

Giá: 46 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Tại Đức Hòa, Long An- 1600M2- 80 Triệu

Giá: 80 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 2800M2- 220 Triệu

Giá: 220 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 6000M2- 396 Triệu

Giá: 396 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa, Long An- 3100M2- 211 Triệu

Giá: 211 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa, Long An- 2400M2- 165 Triệu

Giá: 165 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa, Long An- 2000M2- 145 Triệu

Giá: 145 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Đức Hòa, Long An- 2600M2- 180 Triệu

Giá: 180 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Xưởng KCN Tại Đức Hòa, Long An- 1000M2- 70 Triệu

Giá: 70 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Đức Hòa- 2000M2- 140 Triệu

Giá: 140 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Tại Cần Giuộc, Long An- 2000M2- 50 Triệu

Giá: 50 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Cần Giuộc -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Tại Đức Hòa, Long An- 2200M2- 120 Triệu

Giá: 120 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Tại Bến Lức, Long An- 15.500M2- 1,1 Tỷ

Giá: 1,1 tỷ
Diện tích: Trên 10.000m²
Bến Lức -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Tại Đức Hòa, Long An- 5000M2- 350 Triệu

Giá: 350 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Tại Đức Hòa, Long An- 1600M2- 110 Triệu

Giá: 110 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Đức Hòa -
Long An
Xem nhiều hơn

TÌM KIẾM NÂNG CAO

Mục Lục Bài Viết

Cho thuê kho bãi Long An– Hiện nay, Long An đang là một khu vực kinh tế trọng điểm của phía Nam nước ta. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp và các nhà đầu tư quan tâm đến tiềm năng kinh tế của Long An. Chính vì thế mà họ lựa chọn Long An là nơi để mở các kho, xưởng làm việc. Hiểu được sự quan tâm của các chủ doanh nghiệp, dịch vụ cho thuê kho bãi Long An cũng được mở rộng và phát triển. Dịch vụ cho thuê kho bãi Long An không chỉ thu hút các doanh nghiệp trong nước, mà cũng được các doanh nghiệp nước ngoài rất quan tâm. Đây chính là bước khởi đầu tốt để các doanh nghiệp trong và ngoài nước khai thác tiềm năng cho thuê kho bãi Long An. Vậy thì dịch vụ cho thuê kho bãi Long An lại thu hút được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Cùng với Global Home thì hiểu thêm nhiều thông tin về việc cho thuê kho bãi Long An qua bài viết dưới đây nhé !

cho-thue-kho-bai-long-an
Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng của cho thuê kho bãi Long An

Vị trí địa lý- cho thuê kho bãi Long An

Long An là một tỉnh thành lớn có diện tích lên tới 4.491km2 thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Đây cũng là một tỉnh thành trọng điểm kinh tế của khu vực phía Nam và là cửa ngõ nối liền đồng bằng Sông Cửu Long với Đông Nam Bộ.

Phía Đông tỉnh Long An tiếp giáp với tỉnh Tây Ninh và với TP. Hồ Chí Minh, phía Tây thì tiếp giáp với tỉnh Đồng Tháp, phía nam là tỉnh Tiền Giang và phía Bắc của Long An thì tiếp giáp với tỉnh Svay Rieng của Vương Quốc Campuchia. Chính vị trí trí địa lý đặc biệt này đã góp phần giúp việc cho thuê kho bãi Long An được chọn làm trọng điểm phát triển kinh tế.

Hơn thế nữa, nơi đây còn là điểm giao thoa của các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Vị trí này rất thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuê xưởng và phát triển doanh nghiệp.

cho-thue-kho-bai-long-an
Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Cơ sở giao thông hạ tầng – cho thuê kho bãi Long An

Cơ sở giao thông tại tỉnh Long An được hoàn thiện rất tốt, cả đường bộ lẫn đường thủy. Hệ thống giao thông kết nối với các tỉnh thành lận cân cũng có độ hoàn chỉnh cao. Nhắc đến cơ sở giao thông hạ tầng của tỉnh Long An thì chúng ta sẽ thấy ngay được sự khác biệt so với các thành phố công nghiệp khác.

Đặc điểm của các thành phố công nghiệp là có mật độ giao thông dày đặc và thường hay tắc đường. Là một trọng điểm kinh tế mới, mật độ giao thông tại tỉnh Long An cũng rất đông đúc. Các tuyến đường tại Long An hầu hết đều có xe trọng tải lớn. Thế nhưng, tình trạng tắc đường rất ít xảy ra.

Các tuyến đường lớn như là Tân Vạn – Mỹ Phước, vành đai 3,…đều đã hoàn thành dự án phân luồng. Ngoài ra dự án triển vọng tương lai như đường cao tốc HCM – Chơn Thành, tuyến đường Metro cao tốc,…cũng góp phần hạn chế ùn tắc xe.

cho-thue-kho-bai-long-an
Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Ưu điểm của việc cho thuê kho bãi Long An

Quỹ đất đầu tư phát triển cho thuê kho bãi Long An

Không chỉ mạnh về cơ sở hạ tầng và có vị trí địa lý thuận lợi, tại Long An cũng còn rất nhiều bất động sản được xây dựng xưởng cho thuê. Các khu cho thuê kho bãi Long An được quy hoạch một cách bài bản ở trong khu công nghiệp và cả ngoài khu công nghiệp.

Với diện tích đất đai rộng lớn và nhiều cơ sở cho thuê kho bãi Long An được xây dựng . Các doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm hiểu và thuê được một xưởng, kho đúng ý để làm nền tảng phát triển doanh nghiệp.

cho-thue-kho-bai-long-an
Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Nguồn nguyên liệu cho thuê kho bãi Long An

Là một tỉnh thành có địa thế thuận lợi trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và tiếp giáp nhiều thành phố lớn. Nguồn nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất tại Long An rất phong phú. Nguồn nguyên liệu tại đây phù hợp rất nhiều ngành sản xuất khác nhau.

Hơn thế nữa, các nguồn nguyên liệu cho xưởng sản xuất tại Long An cũng có giá thành rất hợp lý. Đa dạng nguồn hàng nên doanh nghiệp có thể lựa chọn nguồn nguyên liệu tốt nhất cho xưởng của mình.

cho-thue-kho-bai-long-an
Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Nguồn lao động – cho thuê kho bãi Long An

Theo thống kê từ năm  2013, toàn tỉnh Long An có nguồn lao động tại chỗ cực lớn. Số lượng người trong độ tuổi lao động lên tới 898.100 người. Vậy nên các xưởng tại tỉnh Long An luôn có lượng người lao động ổn định thuận lợi cho việc cho thuê kho bãi Long An

Ngoài ra thì nguồn lao động từ đồng bằng sông Cửu Long đổ dồn về đây cũng là một nguồn lao động dồi dào. Thuận lợi cho sự phát triển của dịch vụ cho thuê kho bãi Long An của các doanh nghiệp.

Chính vì vậy dịch vụ cho thuê kho bãi ở Long An cũng phát triển rất mạnh, đáp ứng nhiều loại nhu cầu của khách cần cho thuê kho bãi Long An.

cho-thue-kho-bai-long-an
Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Nên thuê xưởng trong hay ngoài khu công nghiệp tại Long An – cho thuê kho bãi Long An

Ưu, nhược điểm của việc cho thuê kho bãi Long An

Khu công nghiệp là những khu vực có ranh giới, vị trí đã được cố định. Phục vụ cho sản xuất công nghiệp và các dịch vụ sản xuất công nghiệp. Khu công nghiệp sẽ có nhiều loại hình khác nhau như: khu chế xuất, khu hỗ trợ, khu sinh thái,…

Ưu điểm khi cho thuê kho bãi Long An đó là: thuận lợi trong việc xây dựng vì đất đã được quy hoạch, được hưởng các chính sách ưu đãi từ nhà nước, chủ đầu tư,…

Nhược điểm khi cho thuê kho bãi Long An: sẽ cần thực hiện đúng theo nhiều quy định khắt khe của khu công nghiệp,…

cho-thue-kho-bai-long-an
Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Ưu, nhược điểm của việc cho thuê kho bãi Long An

Đất ngoài khu công nghiệp là đất của cá nhân, tổ chức riêng và chưa được giải phóng mặt bằng. Xưởng được xây dựng trên đất tư nhân nằm ngoài khu công nghiệp cũng sẽ có một số những ưu điểm nhất định nên cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Ưu điểm của việc cho thuê kho bãi Long An: dễ dàng tìm được mặt bằng, có thể tự thiết kế và quy hoạch khu xưởng cho thuê theo phương án riêng của doanh nghiệp,…

Nhược điểm của việc cho thuê kho bãi Long An: cần nhiều thời gian trong giải phóng mặt bằng và xây dựng xưởng, tốn kém chi phí giải phóng mặt bằng, cần các thủ tục hành chính để được phép xây dựng xưởng,…

cho-thue-kho-bai-long-an
Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Giá cho thuê kho bãi Long An như thế nào ?

Giá cho thuê kho bãi Long An – Trong khu công nghiệp

Hiện nay, kinh tế cả nước đang khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh, vậy nên giá cho thuê kho bãi Long An cũng có nhiều biến động. Hầu hết thì giá của thuê khu doanh nghiệp được dự đoán là sẽ tăng trong năm tới.

Nhưng để thúc đẩy sự phát triển cho các doanh nghiệp thì nhà nước đang và sẽ ban hành các luật về bình ổn giá thuê xưởng, rất có lợi cho các doanh nghiệp. Ngoài ra thì cũng có một vài các yếu tố sẽ ảnh hưởng đến cho thuê kho bãi Long An như:

 • Vị trí của xưởng được thuê và vị trí của khu công nghiệp.
 • Chất lượng về cơ sở hạ tầng của nhà xưởng và khu công nghiệp.
 • Dịch vụ đi kèm của khu công nghiệp đối với xưởng cho thuê.

  cho-thue-kho-bai-long-an
  Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Giá cho thuê kho bãi Long An – Ngoài khu công nghiệp

Các nhà xưởng cho thuê của tư nhân tại Long An cũng là một lựa chọn được nhiều các nhà đầu tư và doanh nghiệp tin tưởng. Giá cho thuê kho bãi Long An nằm ngoài khu công nghiệp cũng có thể thay đổi và biến động khá lớn vào mỗi thời điểm khác nhau trong năm.

Nhưng các doanh nghiệp có thể tìm đến công ty môi giới để thực hiện được hợp đồng thuê xưởng với mức giá ổn định hơn và uy tín hơn. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cho thuê kho bãi Long An ngoài khu công nghiệp là:

 • Quy mô của xưởng được tư nhân cho thuê.
 • Diện tích và thời gian mà doanh nghiệp muốn thuê xưởng.
 • Dịch vụ đi kèm của các đơn vị tư nhân đối với xưởng cho thuê.
cho-thue-kho-bai-long-an
Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Top các khu công nghiệp lớn nhất tại Long An-cho thuê kho bãi Long An

Khu cụm công nghiệp Thạnh Đức – cho thuê kho bãi Long An

Đây là một khu công nghiệp có diện tích được quy hoạch lên tới 225ha, có vị trí tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Hoạt động của khu công nghiệp này thu hút và tạo ra việc làm cho hơn 10.000 lao động.

Các ngành công nghiệp được phát triển mạnh tại khu công nghiệp này đó là ngành cơ khí, làm bao bì giấy,…Những ngành công nghiệp này đã mang đến một sự phát triển mạnh mẽ cho nền kinh tế của Long An.

Nếu bạn cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi Long An khu công nghiệp Thạnh Đức thì hãy liên hệ Globalhomes.vn nhé.

cho-thue-kho-bai-long-an
Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Khu cụm công nghiệp Nhựt Chánh – cho thuê kho bãi Long An

Khu công nghiệp này tọa lạc tại Ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Với thiết kế và quy hoạch thân thiện với môi trường. Khu công nghiệp này được xây dựng rất nhiều cơ sở hạ tầng, bao gồm cả hệ thống đường giao thông nội bộ cũng được hoàn thiện rất tốt.

Ngoài ra thì khu công nghiệp này cũng có nhà máy cấp nước, hệ thống xử lý nước thải và các dịch vụ chất lượng phục vụ cho toàn bộ khu công nghiệp. Chính vì thế mà khu công nghiệp này cũng thu hút được rất nhiều người lao động đến đây tìm việc làm.

Nếu bạn cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi Long An khu công nghiệp Nhựt Chánh thì hãy liên hệ Globalhomes.vn nhé.

cho-thue-kho-bai-long-an
Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Khu cụm công nghiệp Vĩnh Lộc 2 – cho thuê kho bãi Long An

Một khu công nghiệp lớn tại Long An mà không thể không kể đến đó là khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2. Có địa chỉ tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức thuộc tỉnh Long An. Tuy chỉ được quy hoạch với tổng diện tích là 226ha nhưng khu công nghiệp này lại có vị trí hết sức thuận lợi.

Khu công nghiệp này nằm ngay sát quốc lộ 1A, cách trung tâm của TP. HCM chỉ 22km, cách thị xã Tân An 16km và các tuyến đường Nhà Bè – Bình Chánh cũng 16km. Chính vì thế mà khu công nghiệp này rất dễ để vận chuyển hàng hóa và nguyên liệu.

Nếu bạn cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi Long An khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 thì hãy liên hệ Globalhomes.vn nhé.

cho-thue-kho-bai-long-pan
Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Khu công nghiệp Long An tại Bến Lức – cho thuê kho bãi Long An

Đây là một khu công nghiệp lớn được quy hoạch và xây dựng tại địa phận huyện An Thạnh, quận Bến Lức, tỉnh Long An. Quy mô của khu công nghiệp này lên tới 1000ha. Khu công nghiệp này đã mang đến cơ hội làm việc cho rất nhiều lao động trong khu vực.

Vì có vị trí thuận lợi nên khu công nghiệp này có tính cạnh tranh rất cao. Vị trí đắc địa giúp cho chủ đầu tư dễ dàng có thể tận dụng tốt thị trường sản xuất và tiêu thụ. Ngoài ra thì nguồn xuất nhập nguyên liệu tại đây cũng rất dễ dàng.

cho-thue-kho-bai-long-an
Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Khu công nghiệp Thuận Đạo – cho thuê kho bãi Long An

Đây là một khu công nghiệp quy mô được quy hoạch và có địa chỉ tại huyện Bến Lức – huyện Cần Đước tỉnh Long An.

Có tổng diện tích là 30ha, đây là một khu công nghiệp tầm trung đã hoạt động rất lâu đời. Khu công nghiệp này có nguồn vốn trong nước và nước ngoài liên cực thâm niên. Chính vì thế mà công nghiệp này luôn thu hút được rất nhiều người lao động quang khu vực tỉnh Long An.

Nếu bạn cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi Long An khu công nghiệp Thuận Đạo thì hãy liên hệ Globalhomes.vn nhé.

cho-thue-kho-bai-long-an
Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Một số loại kho, xưởng cho thuê kho bãi Long An

Kho tự quản – cho thuê kho bãi Long An

Kho tự quản là một mô hình kho dùng để lưu trữ cho các cá nhân, hộ kinh doanh hoặc là doanh nghiệp. Thuê kho tự quản sẽ có không gian lưu trữ hàng hóa và tự quản lý hàng của mình. Diện tích của kho tự quản là không giới hạn, tùy thuộc vào nhu cầu của bên thuê và đơn vị cho thuê.

Kho tự quản thường được nhiều doanh nghiệp lựa chọn bởi có các ưu điểm như:

 • Đa dạng diện tích kho có thể thuê, từ 100m2, 500m2,…cho đến lớn hơn, tùy vào nhu cầu của khách thuê kho.
 • Tính bảo mật cực tốt. Khi thuê kho tự quản thì doanh nghiệp hoặc cá nhân sẽ có thể bảo quản được sự riêng tư cho hàng hóa và thông tin công ty.
 • Tăng cường sự chủ động và thuận lợi trong quản lý. Kho tự quản lý sẽ là không gian riêng biệt nên bạn có toàn quyền tự sắp xếp và bố trí không gian trong kho.
 • Hệ thống bảo vệ kho an toàn hơn. Thông thường thì các kho cho thuê đã có trang bị camera và hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Nhưng với kho tự quản thì bạn có thể trang bị thêm thiết bị bảo vệ khác nữa.

  cho-thue-kho-bai-long-an
  Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Kho ngoại quan – cho thuê kho bãi Long An

Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi được thành lập trên lãnh thổ của nước Việt Nam. Kho được ngăn cách với bên ngoài để có thể tạm lưu trữ, bảo quản và thực hiện các dịch vụ đối với hàng hóa trong nước hoặc ngoại quốc.

Theo quy định tại Khoản 10, điều số 4 của Luật Hải quan năm 2014 thì kho ngoại quan sẽ là khu vực giữ hàng hóa để chờ làm thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh hàng hóa ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài về Việt Nam.

Các dịch vụ mà người thuê được phép thực hiện trong thời gian thuê kho ngoại quan đó là:

 • Lấy mẫu hàng hóa để làm công tác quản lý hoặc là làm thủ tục hải quan.
 • Gia cố, đóng gói bao bì hoặc chia gói hàng hóa.
 • Chuyển đổi quyền sở hữu của kiện hàng.

Riêng đối với các kho ngoại quan dùng để chứa các loại hóa chất như là xăng, dầu thì có thể thực hiện chuyển đổi chủng loại nếu như được sự cho phép của nhà nước hoặc hải quan.

cho-thue-kho-bai-long-an
Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Kho công cộng – cho thuê kho bãi Long An

Kho công cộng là những kho chứa được mở cửa rộng rãi cho mọi người cùng sử dụng. Hầu hết các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ không đủ khả năng có kho riêng đều sẽ dùng kho công cộng.

Kho công cộng có thể thuộc quyền sở hữu của một cá nhân hoặc là một tổ chức. Được mở ra với mục đích cung cấp cho khách hàng cơ sở lưu trữ hàng hóa nhằm thu lại các khoản phí nhất định để làm nguồn thu nhập.

Các điểm mạnh và những lý do mà nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh lựa chọn kho công cộng đó là:

 • Cung cấp khả năng mở rộng thị trường. Đối với những công ty đang muốn mở rộng thị trường thì các kho công cộng sẽ là phương tiện giúp họ tiếp cận các thị trường mới.
 • Điều chỉnh theo mùa vụ. Nếu hoạt động của doanh nghiệp có tính thời vụ thì kho công cộng sẽ là lựa chọn tốt nhất.
 • Giảm thiểu các rủi ro. Vì không hề có sự cam kết về các khoản thu nhập nên hàng hóa có thể chuyển sang cho đơn vị khác trong một thời gian ngắn.
 • Lợi thế về các khoản thuế. Vì kho công cộng không phải là tài sản cá nhân nên khi các doanh nghiệp sử dụng kho sẽ không cần phải chịu thuế.

  cho-thue-kho-bai-long-an
  Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Kho vận chuyển – cho thuê kho bãi Long An

Kho vận chuyển cũng được biết đến giống như là dịch vụ lưu kho vận tải. Đây là một loại kho được thuê sử dụng phổ biến trong thời gian gần đây. Kho vận chuyển là một hình thức vận chuyển hàng hóa từ địa điểm gửi hàng cho đến địa điểm nhận hàng bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Thường thì các đơn vị vận chuyển lớn sẽ có nhu cầu sử dụng và thuê kho vận chuyển nhiều hơn. Đây cũng là kho trung gian cho những đơn vị bán hàng nhỏ lẻ và gửi hàng qua các đơn vị vận chuyển đang có thuê kho vận chuyển.

Kho vận chuyển sẽ có một vai trò rất quan trọng trong việc xử lý và quản lý hàng hóa cho doanh nghiệp. Cụ thể vai trò của kho vận chuyển đó là:

 • Giảm thiểu tối đa nguồn lực nhờ vào việc lưu kho và tối ưu quá trình vận chuyển.
 • Giảm chi phí phân phối và vận chuyển hàng hóa tới tay người tiêu dùng.
 • Hàng hóa được duy trì ổn định trong kho và cung cấp đến cho khách hàng bất cứ khi nào có đơn hàng được thành lập.
 • Hàng hóa sẽ được giao đến cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất, đúng hạn nhất.

  cho-thue-kho-bai-long-an
  Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Lưu ý khi tìm kho bãi cho thuê Long An

Hiện tại Long An có rất nhiều các cơ sở cho thuê kho và xưởng đại trà. Nhưng để có thể tìm thuê được một kho xưởng uy tín thì bạn sẽ cần chú ý đến một số các vấn đề quan trọng như:

 • Vị trí cho thuê kho bãi Long An. Vị trí cho thuê cần ở những nơi thông thoáng, cao ráo, không có tình trạng ngập lụt, là kho chung hay là kho riêng.
 • Giao thông đi lại của kho xưởng. Người thuê cần tìm hiểu xem kho xưởng cho thuê nằm ở vị trí nào. Có thuận tiện đi lại không, nằm gần hay xa khu dân cư đông đúc.
 • Diện tích và hình thức cho thuê kho bãi Long An. Có thể lựa chọn thuê một phần hoặc là thuê cả kho xưởng, tùy vào diện tích của kho xưởng đó. Hình thức có thể chọn thuê chung hoặc là thuê riêng tùy theo nhu cầu.
 • Giá cho thuê kho bãi Long An. Bạn nên tìm hiểu để có thể so sánh tương quan với vị trí, diện tích, tình trạng của kho để lựa chọn và thảo luận về một mức giá thuê hợp lý.
 • Dịch vụ liên kết đi kèm khi thuê kho xưởng. Bạn nên xem xét kho xưởng có đủ các dịch vụ cơ bản như là dịch vụ bảo vệ, nước sạch cho sinh hoạt và nguồn điện 3 pha ổn định. Ngoài ra còn có các dịch vụ như xe nâng, xe tải, dịch vụ quản lý hàng hóa,…
 • Chính sách của khu công nghiệp cho thuê kho bãi Long An, hoặc đơn vị cho thuê xưởng. Nếu thuê trong khu công nghiệp thì sẽ có các chính sách miễn giảm và hỗ trợ chi phí cho người thuê.
 • Các điều khoản trong hợp đồng cho thuê cũng cần được chú ý kỹ càng.

  cho-thue-kho-bai-long-an
  Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Các ngành nghề phù hợp được sản xuất tại Long An – cho thuê kho bãi Long An

Ngành chế biến lương thực, thực phẩm – cho thuê kho bãi Long An

Tỉnh Long An hiện nay đang đẩy mạnh và phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm. Đặc biệt là các công nghệ chế biến thực phẩm đóng gói, đóng hộp, sản xuất các loại nước uống đóng chai, sản xuất gia vị bột ngọt,…

Long An vốn là một tỉnh có nguồn nông sản, thủy sản và lâm sản cực phong phú, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về nguyên liệu để cung cấp cho các thị trường tiêu thụ tại toàn tỉnh, được đem đi xuất khẩu và là nguồn cung rất lớn cho các công nghiệp chế biến thực phẩm.

Những năm gần đây, Long An vẫn luôn không ngừng đẩy mạnh phát triển các ngành nghề sản xuất nông sản, lâm sản, thủy sản. Nhằm nâng cao về chất lượng và cả sản lượng. Vậy nên ngành công nghiệp chế biến thực phẩm sẽ rất phát triển trong thời gian tới tại tỉnh Long An.

Nếu bạn cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi Long An trong các khu công nghiệp thì hãy liên hệ Globalhomes.vn nhé.

cho-thue-kho-bai-long-an
Cho thuê kho bãi Long An – Globalhomes.vn

Ngành công nghiệp chế biến vật liệu xây dựng – cho thuê kho bãi Long An

Ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng đang là một ngành nghề hot trong những năm gần đây. Sản xuất composite, vật liệu cách nhiệt, cách âm, nhựa xây dựng là những sản phẩm được sản xuất bởi công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng.

Ngoài ra thì các vật liệu trang trí nội thất, các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ phục vụ cho xây dựng. Các công nghệ chế tạo ra vật liệu mới cũng là những ưu điểm lớn của ngành sản xuất và chế biến vật liệu xây dựng.

Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu xây dựng và giá cả của nguyên vật liệu xây dựng ngày càng tăng cao. Chính vì thế nên ngành sản xuất và chế biến vật liệu xây dựng là một ngành nghề phù hợp. Ngành nghề này cũng được nhiều các doanh nghiệp tại Long An hướng tới xây dựng và phát triển.

Nếu bạn cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi Long An trong các khu công nghiệp thì hãy liên hệ Globalhomes.vn nhé.

Ngành sản xuất hàng tiêu dùng trong và ngoài nước – cho thuê kho bãi Long An

Phạm trù của ngành nghề này rất rộng, bao gồm rất nhiều những lĩnh vực ngành nghề nhỏ khác nhau. Hàng tiêu dùng gồm rất nhiều các mặt hàng đa dạng khác nhau, vậy nên lĩnh vực ngành nghề cũng rất đa dạng.

Các lĩnh vực ngành nghề trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng đó là ngành dệt may, ngành sản xuất bao bì, in ấn. Ngành sản xuất các vật liệu từ sắt thép, hợp kim và cả ngành gia công kim hoàn và đá quý cũng được liệt và danh sách các ngành hàng tiêu dùng.

Như được biết, Long An là một tỉnh thành trọng điểm kinh tế của phía nam. Chính vì thế mà bất cứ một ngành nghề sản xuất nào cũng sẽ có tiềm năng phát triển rất lớn tại Long An. Đây cũng là lý do khiến cho các doanh nghiệp quan tâm và đầu tư vào kho xưởng tại Long An.

Nếu bạn cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi Long An trong các khu công nghiệp thì hãy liên hệ Globalhomes.vn nhé.

Một số dự án đã và đang đầu tư tại Long An – cho thuê kho bãi Long An

Với lợi thế là một địa phương nằm tại cửa ngõ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Long An là một nút giao thông quan trọng và là điểm hấp dẫn thu hút các nhà doanh nghiệp cùng nhiều chủ đầu tư trong những năm gần đây. Một số những dự án được đầu tư trong thời gian gần đây của Long An là:

Dự án xây dựng khu công nghiệp Tandoland – cho thuê kho bãi Long An

Khu công nghiệp Tantoland là một dự án cụm khu đô thị và khu công nghiệp mới tại huyện Bến Lức thuộc tỉnh Long An. Dự án này được các chủ đầu tư tự bỏ vốn và huy động được mức vốn lên đến 3.000 tỷ. Dự án này được kỳ vọng để trở thành một làn sóng mới, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của huyện Bến Lức và tỉnh Long An.

Nếu bạn cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi Long An trong các khu công nghiệp thì hãy liên hệ Globalhomes.vn nhé.

Dự án xây dựng khu công nghiệp Tân Tập – cho thuê kho bãi Long An

Đây là một dự án mới được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phê duyệt các chủ chương đầu tư dự án. Dự án này có quy mô lên tới 654 ha, được quy hoạch tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An. Dự án này đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư và thu hút được số vốn lên tới 9.900 tỷ đồng.

Nếu bạn cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi Long An trong các khu công nghiệp thì hãy liên hệ Globalhomes.vn nhé.

Dự án xây dựng khu công nghiệp Lộc Giang – cho thuê kho bãi Long An

Dự án đầu tư xây dựng và phát triển kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lộc Giang có quy mô lên tới 466 ha. Khu công nghiệp này được dự tính là sẽ quy hoạch trên địa bàn xã An Ninh Đông, huyện Lộc Giang, tỉnh Long An. Vốn đầu tư cho dự án là 5.198 tỷ đồng, trong đó hơn 4.000 tỷ đồng là vốn huy động từ các nhà đầu tư tự do.

Nếu bạn cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi Long An trong các khu công nghiệp thì hãy liên hệ Globalhomes.vn nhé.

Dự án xây dựng khu công nghiệp Prodezi – cho thuê kho bãi Long An

Khu công nghiệp Prodezi Bến Lức thuộc tỉnh Long An có quy mô hơn 400 ha. Dự án được thực hiện tại địa phận hai xã Lương Hòa và xã Tân Hòa thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Dự án xây dựng và đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng của khu công nghiệp Prodezi tỉnh Long An thu hút rất nhiều các nhà đầu tư. Số vốn được huy động cho dự án này là hơn 4.600 tỷ đồng. Được kỳ vọng là sẽ thành công và góp phần phát triển kinh tế cho Long An.

Nếu bạn cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi Long An trong các khu công nghiệp thì hãy liên hệ Globalhomes.vn nhé.

Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Long An – cho thuê kho bãi Long An

Về cơ chế thu hút đầu tư tỉnh Long An, ông Nguyễn Thành Thanh, trưởng ban quản lý Khu Kinh tế của tỉnh Long An cho biết. Năm 2022 được chọn là năm đột phá trong sự phát triển kinh tế của Long An.

Long An sẽ phấn đấu đến năm 2025 sẽ tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu về sự phát triển kinh tế của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2030, tỉnh sẽ trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trọng điểm kinh tế của phía Nam.

Các công tác xúc tiến và thu hút đầu tư thời gian qua của tỉnh Long An luôn luôn có trọng tâm và không ngừng được đổi mới và cải cách. Thực chất của việc này là để thu hút thêm nhiều dự án lớn và tạo ra sức lan toả, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư quan tâm và đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh Long An.

Nếu bạn cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi Long An trong các khu công nghiệp thì hãy liên hệ Globalhomes.vn nhé.

Trình tự thủ tục khi thuê xưởng tại Long An – cho thuê kho bãi Long An

Đăng ký các ngành sản xuất của xưởng – cho thuê kho bãi Long An

Căn cứ theo quy định của Luật Đầu Tư, Luật Kinh doanh  bất động sản. Các chủ nhà xưởng cho thuê cần phải đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh cho xưởng thuê. Doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân thuê xưởng sẽ phải chuẩn bị các giấy tờ pháp lý để hoàn tất quá trình đăng ký ngành nghề sản xuất.

Nếu bạn cần tìm đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi Long An trong các khu công nghiệp thì hãy liên hệ Globalhomes.vn nhé.

Chuẩn bị các giấy tờ hợp pháp – cho thuê kho bãi Long An

Khi thuê nhà xưởng thì chủ doanh nghiệp, hoặc tổ chức kinh doanh cần biết và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ pháp lý. Bên cho thuê xưởng cũng cần cung cấp đủ các giấy tờ có pháp lý về quyền sử dụng và kinh doanh trên nền đất xây dựng xưởng cho thuê. Đảm bảo rằng đất xưởng cho thuê không trong tình trạng tranh chấp. Nếu không phải chủ sở hữu thì cần có văn bản ủy quyền có công chứng.

Đảm bảo xưởng cho thuê phải có vị trí riêng – cho thuê kho bãi Long An

Nhà xưởng cho thuê cần phải đảm bảo tách biệt hoạt động của các bên. Không có ảnh hưởng đến những lĩnh vực có liên quan.

Điều này bao gồm: hoạt động của những công ty lân cận và hoạt động của khu công nghiệp. Nhà xưởng thuê cần phải có đủ diện tích, hạng mục công trình và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của công nhân trong xưởng thuê.

Cung cấp thông tin cho các bên liên quan – cho thuê kho bãi Long An

Công ty cho thuê và thuê xưởng nên liên hệ tới ban quản lý của khu công nghiệp đang cho thuê xưởng. Điều này giúp doanh nghiệp nắm được đầy đủ thông tin cần cung cấp về tình hình cho thuê dự kiến. Đồng thời, những công ty cần đàm phán với nhà quản lý của khu công nghiệp để có thể chuẩn hóa được việc cung cấp đầy đủ điều kiện cơ sở hạ tầng.

Hợp đồng minh bạch, rõ ràng – cho thuê kho bãi Long An

Hợp đồng thuê nhà xưởng cần có các điều khoản minh bạch và rõ ràng. Hợp đồng phải có dấu công chứng đúng theo quy định của pháp luật. Nội dung của hợp đồng cần chú ý đến việc phân chia rành mạch trách nhiệm giữa bên cho thuê và bên thuê.

Các nội dung cần đảm bảo được phân chia rõ ràng về trách nhiệm thu gom và vận chuyển chất thải. Nghĩa vụ nộp thuế, chi phí cải tạo cơ sở hạ tầng, các loại phí dịch vụ. Yêu cầu chất lượng của công trình nhà xưởng cho thuê cần phải được đảm bảo.

Trên đây là một vài những thông tin mà Global Home muốn chia sẻ đến cho bạn về cho thuê kho bãi Long An. Hy vọng những thông tin mà Global Home chia sẻ sẽ giúp ích được cho bạn. Nếu như bạn muốn được biết thêm nhiều thông tin thì hãy đến với trang chủ của Global Home để có thêm nhiều thông tin bổ ích nhé !

Thông tin liên hệ – cho thuê kho bãi Long An.

globalhome
Dịch vụ cho thuê kho bãi – Globalhomes.vn
 • CÔNG TY CP TM-DV VÀ ĐẦU TƯ GLOBALHOME.
 • Địa chỉ: 17 Street 48B, KP9, Tan Tao Binh Tan, Ho Chi Minh City
 • Hotline: 0975 11 22 33 – 0968 47 66 44
 • Email: globalhomedata@gmail.com
 • Website: https://globalhomes.vn

Link bài viết cho thuê kho bãi Long An : https://globalhomes.vn/kho-xuong/cho-thue-kho-bai/cho-thue-kho-bai-long-an/

0975112233