Chat Zalo

Cho Thuê Kho Bãi TPHCM

Hiển thị 1–72 của 131 kết quả

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tân Tạo, Bình Tân- 2500M2- 305 Triệu

Giá: 305 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tân Tạo, Bình Tân- 3800M2- 474 Triệu

Giá: 474 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận 6, TPHCM- 1050M2- 100 Triệu

Giá: 100 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Quận 6 -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 1850M2- 166 Triệu

Giá: 166 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 1600M2- 140 Triệu

Giá: 140 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 2800M2- 180 Triệu

Giá: 180 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Đức Hòa, Long An- 800M2- 22 Triệu

Giá: 22 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Đức Hòa -
Long An

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Bình Tân- 900M2- 90 Triệu

Giá: 90 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Bình Tân- 1100M2- 110 Triệu

Giá: 110 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Bình Tân- 2200M2- 220 Triệu

Giá: 220 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tân Tạo, Bình Tân- 1500M2- 143 Triệu

Giá: 143 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tân Bình- 6700M2- 37.500USD

Giá: 900 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Tân Phú -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Lạnh KCN Tân Bình- 350M2- 120 Triệu

Giá: 120 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Tân Phú -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tân Tạo, Bình Tân- 3200M2- 5USD/M2

Giá: 384 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân- 1171M2- 70 Triệu

Giá: 70 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 960M2- 64 Triệu

Giá: 64 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 650M2- 50 Triệu

Giá: 50 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 2300M2- 250 Triệu

Giá: 250 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 2100M2- 287 Triệu

Giá: 287 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Tại Củ Chi, TPHCM- 3200M2- 130 Triệu

Giá: 130 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Củ Chi -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Chánh, TPHCM- 1400M2- 80 Triệu

Giá: 80 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Chánh -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Chánh, TPHCM- 2600M2- 165 Triệu

Giá: 165 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Chánh -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 600M2- 35 Triệu

Giá: 35 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng KCN Tại Nhà Bè- 1900M2- 237 Triệu

Giá: 237 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Nhà Bè -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Bình Tân- 1200M2- 100 Triệu

Giá: 100 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Bình Tân- 600M2- 60 Triệu

Giá: 60 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bà Điểm, Hóc Môn- 1700M2- 80 Triệu

Giá: 80 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Hóc Môn -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bà Điểm, Hóc Môn- 1100M2- 115 Triệu

Giá: 115 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Hóc Môn -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 700M2- 49 Triệu

Giá: 49 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 1000M2- 80 Triệu

Giá: 80 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Chánh, TPHCM- 1100M2- 60 Triệu

Giá: 60 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Chánh -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Chánh, TPHCM- 1200M2- 30 Triệu

Giá: 30 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Chánh -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 1300M2- 150 Triệu

Giá: 150 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 240M2- 19 Triệu

Giá: 19 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 1700M2- 140 Triệu

Giá: 140 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 300M2- 30 Triệu

Giá: 30 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Chánh, TPHCM- 7500M2- 390 Triệu

Giá: 390 triệu
Diện tích: 5.000m² – 10.000m²
Bình Chánh -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Phú, TPHCM- 2000M2- 200 Triệu

Giá: 200 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Tân Phú -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận 12, TPHCM- 1000M2- 100 Triệu

Giá: 100 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Quận 12 -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 700M2- 60 Triệu

Giá: 60 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 1000M2- 100 Triệu

Giá: 100 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 700M2- 60 Triệu

Giá: 60 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 1300M2- 97 Triệu

Giá: 97 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Chánh, TPHCM- 3100M2- 250 Triệu

Giá: 250 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Bình Chánh -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Chánh, TPHCM- 900M2- 70 Triệu

Giá: 70 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Chánh -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Tân Tạo, Bình Tân- 2400M2- 170 Triệu

Giá: 170 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 900M2- 65 Triệu

Giá: 65 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Chánh, TPHCM- 2400M2- 228 Triệu

Giá: 228 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Chánh -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 1100M2- 121 Triệu

Giá: 121 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 200M2- 15 Triệu

Giá: 15 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 1600M2- 150 Triệu

Giá: 150 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Tân, TPHCM- 1000M2- 70 Triệu

Giá: 70 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Chánh, TPHCM- 2000M2- 190 Triệu

Giá: 190 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Chánh -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Tân Phú- 300M2 35 Triệu- 400M2 38 Triệu

Giá: 35 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Tân Phú -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Trị Đông, Bình Tân- 500M2- 35 Triệu

Giá: 35 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Bình Trị Đông, Bình Tân- 600M2- 60 Triệu

Giá: 60 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Tại Bình Chánh, TPHCM- 650M2- 42 Triệu

Giá: 42 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Chánh -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Phường Tân Tạo A, Bình Tân- 1000M2- 75 Triệu

Giá: 75 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho KCN Tại Bình Tân, TPHCM- 2600M2- 312 Triệu

Giá: 312 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Xưởng Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM- 750M2- 80 Triệu

Giá: 80 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Xưởng Tên Lửa, Bình Tân- 400M2- 35 Triệu

Giá: 35 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Xưởng Quận Bình Tân, TPHCM- 650M2- 50 Triệu

Giá: 50 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Bình Tân, TPHCM- 270M2- 16 Triệu

Giá: 16 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Bình Tân, TPHCM- 420M2- 28 Triệu

Giá: 28 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Tại Thủ Đức, TPHCM- 1400M2- 120 Triệu

Giá: 120 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Thủ Đức -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Tại Bình Chánh, TPHCM- 1000M2- 75 Triệu

Giá: 75 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Chánh -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Bình Tân, TPHCM- 300M2- 25 Triệu

Giá: 25 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Bình Tân, TPHCM- 650M2- 45 Triệu

Giá: 45 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Bình Tân, TPHCM- 640M2- 75 Triệu

Giá: 75 triệu
Diện tích: Dưới 1.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Chứa Hàng KCN Tại Bình Tân- 2400M2- 290 Triệu

Giá: 290 triệu
Diện tích: 1.000m² – 3.000 m²
Bình Tân -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Củ Chi, TPHCM- 4800M2, 1300M2- 500TR

Giá: 500 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Củ Chi -
TP Hồ Chí Minh

Cho Thuê Kho Xưởng Quận 12, TPHCM- 3200M2- 400 Triệu

Giá: 400 triệu
Diện tích: 3.000m² – 5.000m²
Quận 12 -
TP Hồ Chí Minh
Xem nhiều hơn

TÌM KIẾM NÂNG CAO

Mục Lục Bài Viết

Tìm hiểu thông tin cho thuê kho bãi TPHCM
Thành phố Hồ Chí Minh được xem là thủ đô thứ 2 của Việt Nam với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đã đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi có nhịp sống nhộn nhịp và phát triển nhất. Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế Nam Bộ thì TPHCM có hệ thống kho bãi cho thuê khá đa dạng để phục vụ cho hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển. Bài viết dưới đây, hãy cùng Global Home tìm hiểu về cho thuê kho bãi TPHCM.

cho-thue-kho-bai-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Tổng quan về cho thuê kho bãi TPHCM

Vị trí địa lý:
Nhu cầu cho thuê kho bãi TPHCM ngày càng thu hút sự chú ý và đầu tư không chỉ của nhiều các doanh nghiệp mà còn sự đầu tư của nhiều ông lớn về bất động sản. Không phải ngẫu nhiên mà cho thuê kho bãi tphcm lại trở thành từ khóa hot đến vậy?

Thành phố Hồ Chí Minh luôn được đánh giá là khu vực có tốc độ nền kinh tế phát triển nhanh, thuộc top nhanh nhất cả nước. Với điểm mạnh về vị trí địa lý mang tính chiến lược như:

Gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng xuất – nhập khẩu; có các đường quốc lộ mang tính huyết mạch xung quanh, hệ thống logistic phát triển. Đặc biệt, TPHCM là một trong 8 khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam bởi thế nhu cầu về cho thuê kho bãi TPHCM ngày càng được quan tâm.

cho-thue-kho-bai-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Cơ sở hạ tầng:
Không chỉ thế, ưu điểm góp phần làm bật nổi khi cho thuê kho bãi TPHCM phải kể đến đó là sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Cho thuê kho bãi TPHCM được xây dựng theo nhiều tiêu chuẩn chất lượng, quy mô đa dạng, thiết kế hiện  đại giúp cho khách hàng dễ dàng lựa chọn được mẫu nhà xưởng phù hợp với nhu cầu cho thuê kho bãi TPHCM của mình nhất.

cho-thue-kho-bai-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Kết nối giao thông:
Không chỉ sở hữu cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ là một trong những lợi thế lớn của thành phố Hồ Chí Minh để thu hút các nhà đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, với đề án đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.

Hệ thống giao thông ở TPHCM vô cùng phát triển với đa dạng các loại hình giao thông từ đường bộ, đường sắt, đường thủy đến đường hàng không.

cho-thue-kho-bai-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Cơ sở hạ tầng cầu cảng:
Không chỉ thế, thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng với hệ thống các cảng biển và ngày càng phát huy về lợi thế vận tải đường thủy. Hiện nay, TPHCM đã lập kế hoạch xây dựng thêm 5 cảng biển không chỉ phát huy lợi thế của vận tải thủy mà còn giúp san sẻ lượng hàng hóa với các hệ thống vận tải khác.

cho-thue-kho-bai-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Thuận lợi cho thuê kho bãi TPHCM
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm nhấn kinh tế đặc biệt quan trọng của Việt Nam, hiện đang thu hút được nguồn đầu tư cực lớn từ các nhà đầu tư kinh tế không chỉ trong mà cả ngoài nước, đặc biệt là nơi có hệ thống các khu công nghiệp, khu chế xuất được tập trung một cách dày đặc, điều này thu hút được rất nhiều lao động rất thuận lợi để cho thuê kho bãi TPHCM.

Không chỉ nằm trong vị trí đắc địa chiến lược mà THPHCM nổi bật với cơ sở hạ tầng giao thông phát triển vượt bậc trong khu vực. Đó chính là: Hệ thống giao thông đường bộ dày và kết nối với những tuyến đường cao tốc ở phía Đông và phía Tây đã tạo ra sự liên kết lớn cho sự phát triển nền kinh tế của TPHCM.

Song song với đó là việc xây dựng kho phục vụ để cho thuê kho bãi TPHCM ngày càng được đầu tư phát triển với đa dạng diện tích thuê, nhiều kiểu mẫu nhà xưởng nhằm có thể đáp ứng được nhu cầu về tìm kiếm mặt bằng cho việc sản xuất cũng như kinh doanh của các nhà đầu tư.

Lợi thế nổi bật khi quyết định cho thuê kho bãi TPHCM đó chính là đa phần các kho xưởng được xây dựng ở các khu vực có cơ sở hạ tầng phát triển, đảm bảo về việc cung cấp điện nước, giao thông thuận tiện…

Một lợi tuyệt vời mà địa hình đem lại cho TPHCM đó là được ôm quanh bởi con sông Sài Gòn  rộng lớn với những cảng nước sâu đã tạo nên sự thuận tiện cho các phương tiện giao thông đường thủy, giúp cho các tàu có trọng tải lớn có thể ra vào giúp ích cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa hoặc nguyên vật liệu. Chính vì vậy việc cho thuê kho bãi TPHCM sẽ rất nhanh, rất thích hợp để đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại TPHCM.

Đường hàng không và đường sắt cùng rất phát triển  khi có sân bay quốc  tế Tân Sơn Nhất và hệ thống đường sắt Bắc Nam. Từ những thuận lợi về yếu tố cơ sở hạ tầng cho thấy TPHCM là nơi giao thoa là nơi lý tưởng để phát triển kinh tế. Thu hút được nhiều nhà đầu tư cho thuê kho bãi TPHCM.

Là một thị trường tiêu thụ hàng hóa mạnh nhất nên khi doanh nghiệp đầu tư cho thuê kho bãi TPHCM để mở rộng, phát triển sản xuất, đặc biệt khi gần các vị trí trung tâm sẽ càng sở hữu một thị trường nội địa cực tốt để phát triển lâu dài. Như vậy, có thể thấy TPHCM là nơi tuyệt vời để đặt nhà xưởng ổn định và phát triển lâu dài.

cho-thue-kho-bai-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Khó khăn khi cho thuê kho bãi TPHCM
Là khu vực với tốc độ phát triển kinh tế lớn mạnh bậc nhất Việt Nam thì sẽ đồng nghĩa với mật độ dân số đổ dồn về đây là cực lớn. Điều này cũng là một phần nguyên nhân khiến cho quỹ đất dùng để xây dựng các nhà xưởng ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trở nên ít ỏi, hạn chế.

Nguyên nhân khiến cho việc cho thuê kho bãi TPHCM ngày càng khó khăn, tác động khiến giá cho thuê kho bãi cũng sẽ bị kích cầu tăng giá lên tạo ra nhiều gánh nặng cho các doanh nghiệp, giá trị cho thuê và mua bán nhà đất, bất động sản cũng phần nào bị giảm nhiệt.

Mặc dù điều kiện tính chuyên nghiệp của các đơn vị cho thuê kho bãi TPHCM cao nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng điều kiện và tiêu chí của các doanh nghiệp. Ngoài ra, có thể thấy tình trạng tắc nghẽn giao thông ở TPHCM là điều không thể tránh khỏi, đôi khi chính điều này đã làm ảnh hưởng tới quá trình sản xuất của các doanh nghiệp.

cho-thue-kho-bai-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Chất lượng nguồn lao động tại TPHCM
Được biết Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 2 nơi có mức sống cao nhất Việt Nam. Với mức lương bình quân tại TPHCM theo thống kế là từ 5-10 triệu/ người. Đi liền với mức lương trung bình cao đó chính là sự đòi hỏi về chất lượng nguồn nhân sự cũng phải tỉ lệ thuận với nó.

Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thì hiện nay đang trong thời kỳ “ dân số vàng” với rất nhiều điểm mạnh và  lợi thế. Không những thế, khi cho thuê kho bãi TPHCM thì với nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ luôn là điểm mạnh để thu hút các nhà đầu tư.

cho-thue-kho-bai-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Tham khảo giá cho thuê kho bãi TPHCM như thế nào?

Bên cạnh chất lượng của nhà xưởng thì giá cho thuê kho bãi TPHCM cũng là một trong những tiêu chí vô cùng quan trọng được nhiều doanh nghiệp quan tâm và còn có thể mang yếu tố quyết định tới việc thuê hay không thuê. Dưới đây, hãy cùng Global Home tìm hiểu về giá cho thuê kho bãi tphcm trong và ngoài khu công nghiệp khác nhau như thế nào?

cho-thue-kho-bai-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Giá cho thuê kho bãi TPHCM – trong khu công nghiệp.
Giá cho thuê kho bãi TPHCM trong các khu công nghiệp luôn là mối quan tâm của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đang tìm kiếm mặt bằng thuê nhà xưởng để mở rộng, phát triển việc sản xuất.

Trong đó, giá cho thuê kho bãi TPHCM đang trở thành chủ đề nóng và rất được quan tâm hiện nay. Giá cho thuê kho bãi TPHCM , trong khu công nghiệp phía Nam trong thành phố Hồ Chí Minh như các KCN Tân Tạo, KCN Tân Bình, KCN Đại Đăng… đặc biệt là giá cho thuê kho bãi TPHCM cao hơn các nơi khác.

Điều này cũng là điều hiển nhiên, bởi TPHCM với lợi thế khi sở hữu vị trí chiến lược không thể phủ nhận đối với các doanh nghiệp nhờ sự thuận lợi trong việc lưu thông hàng hóa, phân phối hàng hóa được ngày đến thị trường tiềm năng.

Bởi thế, có thể tham khảo giá cho thuê kho xưởng tại KCN Tân Bình thường sẽ có giá thuê trung bình từ 90.000 đồng – 110.000 đồng/m2/tháng…

Với sự phát triển kinh tế như hiện nay, đặc biệt là sau đại dịch Covid -19 thì nhu cầu về cho thuê kho bãi TPHCM, cũng như ở Việt Nam có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, đối với các KCN khu vực miền Nam trong TPHCM có khoảng 18 KCN có tỉ lệ lấp đầy cao và tiếp tục tăng do đó giá cho thuê kho bãi TPHCM cũng sẽ bị kéo tăng theo.

cho-thue-kho-bai-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Giá cho thuê kho bãi TPHCM
Không chỉ nằm trong các khu công nghiệp mà quỹ đất ngoài khu công nghiệp tại TPHCM cũng được tận dụng để xây dựng các kho xưởng nhằm đáp ứng nhu cầu bán, cho thuê lại để phát triển các ngành công nghiệp.

Giá cho thuê kho bãi TPHCM tại các quận huyện bên ngoài khu công nghiệp sẽ có giá cho thuê mềm hơn đối với những kho xưởng bên ngoài khu công nghiệp.Cụ thể:

Cho thuê kho bãi TPHCM tại huyện Hóc Môn:
Vị trí nhà xưởng cho thuê: Huyện Hóc Môn, TPHCM
Diện tích: Khuôn viên rộng 6000m2, nhà xưởng diện tích 5000m2 và diện tích dùng để làm văn phòng rộng 300m2.
Tiện ích nổi bật: Có hệ thống khuôn viên kho xưởng rộng rãi, thoáng đãng; có đường cho xe container chạy; hệ thống điện công nghiệp với công suất hoạt động lên tới 560KVA.
Với mức trọng tải nền sản xuất lên tới 2 tấn/m2 xưởng phù hợp để làm các kho xưởng chứa hàng, sản xuất may mặc…
Giá cho thuê: 437.000.000 đồng/ tháng.
Cho thuê kho bãi TPHCM tại huyện Củ Chi:
Vị trí nhà xưởng cho thuê: Huyện Củ Chi, TPHCM
Diện tích: Khuôn viên rộng 8000m2, diện tích nhà xưởng rộng 4500m2
Tiện ích nổi bật: Hệ thống khuôn viên, nhà xưởng rộng rãi, xây đường cho xe container chạy, trang bị hệ thống trạm điện với công suất lớn, làm hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Tải trọng nền chiếm 2 tấn/m2/ xưởng thích hợp để làm các kho chứa hàng, sản xuất kinh doanh mọi ngành nghề.
Giá cho thuê kho bãi TPHCM: 120.000.000 đồng/ tháng
Cho thuê kho bãi TPHCM tại huyện Bình Chánh:
Vị trí kho xưởng thuê: huyện Bình Chánh, TPHCM
Diện tích: khuôn viên rộng 3000m2, diện tích nhà xưởng rộng 1800m2
Tiện ích nổi bật: Gần khu công nghiệp Tân Tạo, có hệ thống đường cho container chạy dài tới 18000m2; trang bị điện công suất lên tới 560KVA.
Tải trọng của công xưởng hoạt động lên tới 2 tấn/m2/ xưởng phù hợp để làm kho chứa hàng hoặc mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh mọi ngành nghề.
Giá cho thuê kho bãi TPHCM: 175.000.000 đồng/m2/tháng

cho-thue-kho-bai-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Nên thuê kho xưởng trong khu công nghiệp hay ngoài khu công nghiệp?

Từ việc tham khảo về giá cho thuê kho bãi TPHCM của các kho xưởng trong và ngoài khu công nghiệp đã nói ở trên thì bạn cũng có thể hình dung ra nên lựa chọn thuê mặt bằng kho xưởng ở đâu để thuận tiện và phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Dưới đây, hãy cùng Global Home điểm qua những ưu và nhược điểm cho thuê kho bãi Tphcm trong và ngoài khu công nghiệp nhé!

thue-kho-xuong-o-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Thuê kho xưởng trong khu công nghiệp
Không phải ngẫu nhiên mà các nhà xưởng cho thuê trong khu công nghiệp lại thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến vậy. Dưới đây, hãy cùng Global Home tìm hiểu về ưu điểm của nhà xưởng cho thuê trong khu công nghiệp.
Ưu điểm:

Vị trí xây dựng nhà xưởng trong khu công nghiệp
Vị trí xây dựng các kho xưởng trong các khu công nghiệp là cực kỳ quan trọng, bởi yếu tố này có tác động tới chi phí vận chuyển hàng hóa sản phẩm của doanh nghiệp.
Những nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ chú trọng chọn những nhà xưởng được xây dựng tại các khu công nghiệp gần các thành phố lớn, nơi có điều kiện giao thông thuận tiện và giúp hoạt động xuất – nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa một cách dễ dàng hơn. Khi bạn muốn cho thuê kho bãi TPHCM thì việc chọn vị trí để xây dựng là việc rất quan trọng.
Đánh giá về chất lượng nhà xưởng cho thuê trong khu công nghiệp
Kho xưởng sản xuất là nơi để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh kiếm lời. Bởi thế họ sẽ rất quan tâm đặc biệt đến chất lượng của nhà xưởng.
Xưởng sản xuất được xây dựng trong các khu công nghiệp đều được xây dựng và thiết kế đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, đảm bảo về công năng phù hợp với đặc thù sản xuất của từng ngành công nghiệp.
Không chỉ thế, một nhà kho xưởng sản xuất đảm bảo về mặt an toàn chất lượng thì sẽ giúp cho những công nhân viên có thể yên tâm làm việc, tăng năng suất.
Ngoài ra, cho thuê kho bãi TPHCM trong KCN luôn đảm bảo về hệ thống chiếu sáng chất lượng tốt. Đặc biệt là sẽ có sự kết hợp của cả việc tận dụng nguồn ánh sáng và nguồn thông gió tự nhiên.
Dịch vụ đi kèm tại kho bãi cho thuê trong khu công nghiệp TPHCM
Việc cho thuê kho bãi TPHCM được xây dựng trong các khu công nghiệp thì các doanh nghiệp sẽ được hưởng các dịch vụ tiện ích hỗ trợ: như hỗ trợ và tư vấn các thủ tục pháp lý, hành chính, kế toán…
Không chỉ thế, việc cho thuê kho bãi TPHCM đã xây sẵn trong khu công nghiệp còn là giải pháp được nhiều các doanh nghiệp trong và ngoài nước lựa chọn.

Hạn chế:

Đi liền với chất lượng tốt thì việc cho thuê kho bãi TPHCM được xây dựng trong các khu công nghiệp bạn sẽ phải trả một khoản chi phí thuê không hề nhỏ.
Các kho xưởng trong khu công nghiệp được thiết kế, xây dựng một cách đồng bộ bởi thế cũng chưa chắc sẽ phù hợp với đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp bạn.
Việc cho thuê kho bãi TPHCM trong KCN thì nếu bạn có nhu cầu muốn mở rộng , bảo dưỡng hoặc tu sửa mở rộng thì phải xin phép bên chủ đầu tư và việc này sẽ rất khó khăn và mất thời gian.

thue-kho-xuong-o-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Cho thuê kho bãi TPHCM ngoài khu công nghiệp
Ưu điểm:

Việc cho thuê kho bãi TPHCM ngoài khu công nghiệp tùy vào sự lựa chọn cũng như mức phí bạn bỏ ra thì bạn vẫn có thể tìm kiếm cho mình một mặt bằng thuê kho xưởng đẹp tại các vị trí đắc địa nhất với cơ sở vật chất và hệ thống giao thông thuận tiện.
Giá cho thuê kho bãi TPHCM bên ngoài khu công nghiệp sẽ mềm hơn so với kho xưởng bên trong khu công nghiệp.
Với những kho xưởng tự lập bên ngoài khu công nghiệp thì bạn sẽ có toàn quyền sử dụng các dịch vụ, cũng như có thể sửa chữa và mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh nếu cả 2 bên đã có sự thống nhất.

Nhược điểm:

Hầu hết việc cho thuê kho bãi TPHCM bên ngoài khu công nghiệp sẽ thiếu đi các dịch vụ chuyên sâu, khó có thể đáp ứng được những điều kiện chuyên sâu cho những ngành công nghiệp riêng biệt mang tính đặc thù.
Cho thuê kho bãi TPHCM bên ngoài sẽ có thời hạn thuê kho nhất định, nếu hết thời hạn thuê mà bạn muốn tiếp tục thuê thì sẽ phải chịu thêm các khoản chi phí phát sinh khác.
Giá cho thuê kho bãi TPHCM bên ngoài khu công nghiệp có thể sẽ giúp bạn tiết kiệm được khoản đầu tư vốn ngắn hạn nhưng xét về dài hạn bạn sẽ mất thêm khá nhiều các chi phí đầu tư, phát sinh khác cho nhà xưởng.

Từ những ưu điểm và nhược điểm của hệ thống nhà xưởng được xây dựng để cho thuê kho bãi TPHCM trong các khu công nghiệp và hệ thống kho bãi cho thuê tại TPHCM ngoài khu công nghiệp đã nêu ở trên sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình nhà xưởng thuê phù hợp, đáp ứng được các tiêu chí về điều kiện kinh tế, chất lượng của nhà xưởng.

thue-kho-xuong-o-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Đối tượng nào nên thuê kho xưởng phát triển sản xuất trong khu công nghiệp?

Với mục đích đầu tư phát triển sản xuất sinh lời thì việc cho thuê kho bãi Tphcm trong khu công nghiệp bên cạnh những thuận lợi thì luôn có những quy định riêng về điều kiện, đối tượng được phép đứng ra thuê mà người muốn cho thuê kho bãi TPHCM sẽ phải nắm rõ được:

Hiện nay, với các chính sách mở cửa để thu hút đầu tư từ nước ngoài thì nhà nước ta luôn khuyến khích doanh nghiệp trong nước ngoài thuê đất, thuê kho xưởng được xây dựng trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh.

Nhà nước cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp…
Cho thuê kho bãi TPHCM với các đối tượng tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được thuê lại.
Đối tượng được cho thuê kho bãi TPHCM sẽ phải cam kết sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định, được cấp phép giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và có các quyền và nghĩa vụ theo luật này.
Đối tượng cho thuê kho bãi TPHCM là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp đã được nhà nước giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác…
Ngoài ra, ở Luật đất đai năm 2013 đã nêu rõ về các nguyên tắc sử dụng đất trong khu công nghiệp đó là: sử dụng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước chấp nhận…

thue-kho-xuong-o-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Điểm qua khu công nghiệp ở TPHCM

1.   Khu công nghiệp Hiệp Phước – cho thuê kho bãi TPHCM

Vị trí khu công nghiệp: KCN Hiệp Phước tọa lạc tại xã Long Thới và xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè TPHCM
Diện tích : 1686 ha
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước
Hệ thống giao thông: Sở hữu mạng lưới giao thông mang tính trọng điểm đáp ứng các khả năng vận chuyển hàng hóa, cầu nối giao thương với các vùng kinh tế nổi bật như ( đường vành đai 4, đường Nguyễn Hữu Thọ, đại lộ Võ Văn Kiệt, đường vành đai 2 và đường vành đai 1).
Vị trí địa lý thuận lợi liên kết với các khu vực trọng điểm phát triển kinh tế của vùng công nghiệp như:
Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 21km
Cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng 10km
Cách Tân cảng Hiệp Phước 1km
Cách cảng Sài Gòn Hiệp Phước 3km
Ngành nghề thu hút đầu tư:
Mặc dù KCN Hiệp Phước vẫn đang mở rộng thêm về quy mô, tuy nhiên các hạng mục mà KCN này chú trọng vào đầu tư phát triển nổi bật có thể kể đến như:
Vi điện tử , quang điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông; cơ khí chính xác, chế tạo Robot; chú trong phát triển công nghệ sinh học, vật liệu mới…

Nếu bạn muốn đầu tư cho thuê kho bãi TPHCM thì Khu công nghiệp Hiệp Phước là một lựa chọn tuyệt với.

thue-kho-xuong-o-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

2.   Khu công nghiệp Tân Tạo – cho thuê kho bãi TPHCM

Vị trí khu công nghiệp: Phường Tân Tạo A, Quận Tân Bình, TPHCM
Diện tích khu công nghiệp: 343 ha, trong đó có 161 ha là đất hiện hữu và 182 ha là đất đã được mở rộng.
Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Tân Tạo
Hệ thống cơ sở vật chất: Cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp Tân Tạo được trang bị rất đầy đủ nổi bật:
Hệ thống cấp điện được cấp từ trạm biến áp 110/15 KV đảm bảo được nguồn điện cho khu công nghiệp đi vào hoạt động một cách ổn định nhất.
Hệ thống cấp nước cho khu công nghiệp cũng được trang bị đầy đủ với mạng lưới cung cấp nước máy dành riêng cho khu công nghiệp, đảm bảo đầy đủ nước cho nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.
Hệ thống xử lý nước thải cũng được chú trọng, với việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải đáp ứng công suất chứa lên tới 10.500 m3/ngày đêm.
Hệ thống giao thông thuận tiện cụ thể:
Nằm gần các tuyến đường quốc lộ quan trọng, cách quốc lộ 1A và kề bên đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương 3,5 km
Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chỉ 12km
Khu công nghiệp nằm trên trục nối liền các tỉnh miền Tây Nam Bộ
Khu công nghiệp kết nối với đường Xuyên Á thông thương với các tỉnh miền Đông Nam Bộ
Cách cảng Sài Gòn 15km
Cách sân bay Tân Sơn Nhất 13km
Cách ga Sài Gòn 14km
Ngành nghề công nghiệp trong khu công nghiệp:

Khu công nghiệp Tân Tạo được đánh giá là một trong những khu công nghiệp hàng đầu tại khu vực miền Nam Việt Nam với tỉ lệ lấp đầy cao. Đặc biệt, khu công nghiệp tập trung vào phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm nổi bật như:

Ngành công nghiệp cơ khí, điện tử, điện
Nhóm các ngành công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, lương thực và thực phẩm
Nhóm ngành công nghiệp chế biến hóa mỹ phẩm, dược phẩm.

Nếu bạn muốn đầu tư cho thuê kho bãi TPHCM thì Khu công nghiệp Tân Tạo là một lựa chọn tuyệt với.

thue-kho-xuong-o-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

3.   Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – cho thuê kho bãi TPHCM

Vị trí quy hoạch của khu công nghiệp : xã Vĩnh Lộc A- huyện Bình Chánh; xã Bà Điểm – huyện Hóc Môn phường Bình Hưng Hòa B – quận Bình Tân – TPHCM
Diện tích khu công nghiệp: 203,1768 ha
Hệ thống giao thông:
Hệ thống giao thông đường bộ trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc rất được chú trọng xây dựng và phát triển .
Tiếp đó phải kể đến là tuyến đường Bắc Nam nối tiếp với khu công nghiệp và dân cư lộ giới rộng tới 30m và các tuyến đường nội bộ lộ giới trong khu công nghiệp.
Hệ thống cơ sở vật chất:
Hệ thống cấp điện cho khu công nghiệp sẽ được lấy từ mạng lưới điện quốc gia 22 – 110KV, và trang bị thêm 2 máy phát điện chạy với công suất cực lớn lên tới 40MVA nhằm đáp ứng trong trường hợp khẩn cấp.
Hệ thống cấp nước cho khu công nghiệp Vĩnh Lộc sẽ được trạng bị mạng lưới cung cấp nước máy riêng cho khu công nghiệp với mức công suất tối đa lên tới 12.000 m3/ ngày
Hệ thống xử lý nước thải cho khu công nghiệp đáp ứng với công suất lên tới 6000 m3/ngày đêm đảm bảo khả năng lọc thải chất lượng.
Ngành nghề công nghiệp trong khu công nghiệp:
Công nghệ cơ khí, lắp ráp điện tử
Nhóm ngành công nghệ may mặc, da, đồ gia dụng
Công nghệ sản xuất hàng kim loại giấy, bao bì carton, bao bì bằng nhựa
Nhóm ngành công nghệ dược phẩm, sản phẩm y tế và sản phẩm khí…

Nếu bạn muốn đầu tư cho thuê kho bãi TPHCM thì Khu công nghiệp Vĩnh Lộc là một lựa chọn tuyệt với.

thue-kho-xuong-o-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

4.   Khu công nghiệp Tân Bình – cho thuê kho bãi TPHCM

Vị trí: KCN Tân Bình với quy hoạch trải dài từ Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú đến phường Bình Hòa, quận Bình Tân.
Diện tích khu công nghiệp: 128,70 ha
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
Hệ thống cơ sở vật chất của khu công nghiệp:
Hệ thống mạng lưới cấp điện được trang bị nối với hệ thống điện quốc gia , đảm bảo cho việc cung cấp nguồn điện ổn định để phục vụ tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh của khu công nghiệp.
Hệ thống cấp nước cho khu công nghiệp từ nhà máy nước sạch với công suất nước là 14.000 m3/ngày đêm đảm bảo cho việc cung cấp nước đầy đủ để vận hành được các dự án phục vụ hoạt động sản xuất của nhà máy.
Hệ thống xử lý nước thải của KCN Tân Bình hoạt động với công suất lên tới 10.000 m3/ngày đêm đảm bảo cho việc xử lý nước thải theo tiêu chuẩn.
Hệ thống giao thông:
Khu công nghiệp Tân Bình (TPHCM) có vị trí thuận lợi khi gần với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ga đường sắt Hòa Hưng.
Nằm gần trung tâm cảng Sài Gòn, quốc lộ 1A 600m, quốc lộ 22 khoảng 400m
Khu công nghiệp là đầu mối giao thông quan trọng kết nối với các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ.
Cách trung tâm thành phố chỉ 10km
Ngành nghề công nghiệp chú trọng đầu tư:
Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, nước uống giải khát
Công nghiệp chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ ( sản xuất ván gỗ, bàn gỗ, các dụng cụ bằng gỗ…)
Ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim ( chế tạo máy móc, thiết bị, phụ tùng, sản xuất xe có động cơ và các phương tiện vận tải…)
Công nghiệp dệt may, nhuộm, may mặc ( dệt kim, sản xuất tơ sợi, giày dép, hàng may mặc, thời trang khác…)
Nhóm ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm
Sản xuất các thiết bị điện tử, viễn thông…

Nếu bạn muốn đầu tư cho thuê kho bãi TPHCM thì Khu công nghiệp Tân Bình là một lựa chọn tuyệt với.

thue-kho-xuong-o-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Lưu ý để chọn thuê kho xưởng chất lượng và hiệu quả nhất

Một nhà kho xưởng tốt sẽ cần phải đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí  và được nhiều các doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn nhất. Dưới đây, Global Home sẽ gợi ý với bạn đọc về các tiêu chí chọn cho thuê kho bãi TPHCM chất lượng nhất.

Tiêu chí chọn vị trí đặt kho xưởng – cho thuê kho bãi TPHCM
Một trong những yếu tố đầu tiên, tiên quyết khi cho thuê kho bãi TPHCM  mà các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư cần phải nắm chắc đó chính là về yếu tố vị trí địa lý. Bởi vị trí cho thuê kho bãi TPHCM sẽ tiềm ẩn rất nhiều các yếu tố có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho thuê kho bãi TPHCM

Đặc biệt, địa thế địa hình ở TPHCM với những địa điểm gần các sông lớn vì thế sẽ có các hiện tượng thủy triều lên, ngập lụt. Chính với thế, khi cho thuê kho bãi TPHCM thì bạn nên chọn những nơi khô ráo, thông thoáng, tránh được ngập lụt.

Không chỉ thế, việc lựa chọn cho thuê kho bãi TPHCM còn giúp cho hoạt động kinh doanh phát triển và hoạt động giao thông vận chuyển hàng hóa dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều.

Tiêu chuẩn về thiết kế nhà xưởng – cho thuê kho bãi TPHCM
Bạn nên lưu ý về cách thiết kế của các kho xưởng xem có đáp ứng được các tiêu chuẩn phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay không? Bởi những kho xưởng thiết kế chuyên phục vụ sản xuất và không sản xuất sẽ có sự khác biệt nhất định.
Tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở vật chất nhà xưởng – cho thuê kho bãi TPHCM
Một tiêu chí mà bạn nên chú ý khi đi thuê mặt bằng kho xưởng để mở rộng sản xuất kinh doanh đó chính là về cơ sở vật chất cho thuê kho bãi TPHCM. Cơ sở vật chất phải đảm bảo  được trang bị đầy đủ từ hệ thống điện nước,hệ thống xử lý nước thải, hệ thống chiếu sáng…đảm bảo thì sẽ giúp cho hoạt động sản xuất thuận lợi.

Bài viết trên, Global Home đã chia sẻ với bạn đọc về những đặc điểm của hệ thống cho thuê kho bãi TPHCM,  điều kiện thuận lợi – khó khăn, giá cho thuê kho bãi TPHCM và tiêu chí để lựa chọn được kho xưởng thuê ưng ý nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm cho thuê kho bãi TPHCM hãy đến với Global Home.

thue-kho-xuong-o-tphcm
Cho thuê kho bãi TPHCM

Thông tin liên hệ khi cần cho thuê kho bãi TPHCM

globalhome
Dịch vụ cho thuê kho bãi TPHCM – Globalhomes.vn
  • CÔNG TY CP TM-DV VÀ ĐẦU TƯ GLOBALHOME.
  • Địa chỉ: 17 Street 48B, KP9, Tan Tao Binh Tan, Ho Chi Minh City
  • Hotline: 0975 11 22 33 – 0968 47 66 44
  • Email: globalhomedata@gmail.com
  • Website: https://globalhomes.vn

Link bài viết cho thuê kho bãi TPHCM : https://globalhomes.vn/kho-xuong/cho-thue-kho-bai/cho-thue-kho-bai-tphcm/

0975112233